Tolkstöd från Taltjänst

Du kan ha olika behov av stöd vid din kommunikation beroende på situation. Vi utgår ifrån ditt kommunikationssätt och anpassar tolkningen utifrån detta. För att kunna utföra uppdrag lär vi känna dig och ditt sätt att kommunicera.

Talstöd 

 • Taltjänsttolken kan förtydliga eller komplettera ofullständigt tal.
 • Taltjänsttolken kan upprepa, anpassa taltempo eller omformulera språket för att öka förståelsen.
 • Taltjänsttolken kan använda och förmedla budskap från alternativa kommunikationssätt, exempelvis skrift, bildstöd och tecken som stöd.
 • Du kan använda Taltjänst vid exempelvis telefonsamtal och möten med myndigheter eller vården.

Lässtöd 

 • Taltjänsttolken kan läsa upp text, förklara ord och förtydliga innehåll. 
 • Taltjänsttolken kan använda alternativ kommunikation för att öka förståelsen.
 • Du kan använda Taltjänst för att exempelvis läsa brev, e-post eller söka information på internet.

Skrivstöd

 • Taltjänsttolken kan skriva text åt dig på dator, din telefon eller för hand.
 • Text kan skrivas på enkel svenska och med bildstöd.
 • Text kan anpassas med ett tydligt teckensnitt, större teckenstorlek, styckesindelning och punktlistor.
 • Du kan använda Taltjänst för att exempelvis skriva brev, ansökningar, minnesanteckningar och punktlistor inför möten och telefonsamtal.

Film om Taltjänst 

​I samarbete mellan Taltjänst i Uppsala och Taltjänst i Stockholm gjordes en film som beskriver vårt arbete tillsammans med klienter i olika situationer.

Film om vårt arbete

Här kan du se en film som beskriver en typ av uppdrag vi kan ha. Filmen är producerad i Västra Götalandsregionen.

 

Vanliga frågor till Taltjänst

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna som kommer till oss.