Motoriska bedömningar

Från och med januari 2023 är det BUP som genomför motoriska bedömningar för barn som genomgår en neuropsykiatrisk utredning och har motoriska svårigheter i vardagen. Under en övergångsperiod fram till 31 mars 2023 kan remisser skickas antingen till BUP eller till Motorik- och träningscenter.

Under den motoriska bedömningen tittar vi på både grov- och finmotorisk förmåga, som att röra hela kroppen (hoppa eller fånga en boll) eller sitta still och göra något med händerna (som att rita och klippa). 

Vi skickar remissvar till utredningsteamet och du/ditt barn får också erbjudande om återgivning av bedömningen, antingen via telefon eller vid ett besök hos oss.