Korallens sinnesrum

Hos oss finns olika rum för sinnesstimulering. Rummen är utformade för att kunna ge olika sorters sinnesstimulans. Här kan man på olika sätt få uppleva rörelse, titta, lyssna och känna. Sinnesrummen ska erbjuda både aktivitet och vila, allt utifrån barnets behov. Genom att förstärka eller dämpa stimuli kan man ge en anpassad sinnesstimulering.

Bakgrund till sinnesstimulerande rum

Användandet och utveckling av sinnesstimulerande rum startade i Holland på 1970-talet. Rummen användes för att erbjuda kravlös sinnesstimuli till personer med flerfunktionsnedsättning. Begreppet Snozelen började användas, en kombination av de två holländska orden för att utforska och slappna av.

Det finns vetenskapligt stöd för att rummens utformning tillgodoser hjärnans behov av sensorisk stimulans samtidigt som de ger möjligheter till ökad delaktighet och välbefinnande. I verksamhetsbeskrivningen ges en fördjupad kunskap om metoden och dess effekt. 

Beskrivning av verksamheten på Center för sinnesstimulering (pdf)

Cirkusrummet

Cirkusrummet lockar till rörelse och lek. Här finns en mjuk trappa och en rutschkana. I vår clownkarusell kan den som vågar åka runt-runt. På den stora luftkudden kan man bli studsad upp och ner eller kanske gunga i en omslutande gunga. Här finns mycket bollar av alla sorter och härliga sjalar i många färger.

Filmen inleds med en orientering i rummet. Därefter visar barnfiguren Undra hur man kan använda rummet. Filmen är 2:09 minuter.

Känselrummet

I Känselrummet finns mycket spännande material för stimulera känseln. Man kan känna på taggiga bollar, mjuka borstar eller vibrerande leksaker. Här finns ett bollhav med tusentals bollar, röda, gröna, gula och blå. I den lilla kojan kan man känna på de olika sinnesstimulerande materialen och med hjälp av en touch-kontakt tända eller släcka den långa ljusormen. Under det taktila fiberregnet kan man sitta skönt i en musikpuff, här kan man både lyssna på musik och känna vibrationer i kroppen.

Filmen inleds med en orientering i rummet. Därefter visar barnfiguren Undra hur man kan använda rummet. Filmen är 2:09 minuter.

Musikrummet på Korallen

I Korallens musikrum är det möjligt att lyssna till eller själv skapa ljud och musik. Här kan man ligga i en mjuk vattensäng eller en hårdare resonanslåda där musikupplevelsen blir extra stark då ljudvibrationerna känns i hela kroppen. Vibrationerna kan ge avslappning men även vara aktiverande. Här finns synth, trummor, och många andra spännande instrument att utforska, här får man skapa ljud och spela tillsammans.

Filmen inleds med en orientering i rummet. Därefter visar barnfiguren Undra hur man kan använda rummet. Filmen är 3:00 minuter.

Vita rummet på Korallen

I det vita rummet finns vattenfyllda bubbelrör som skiftar i många färger, med ett enkelt knapptryck kan barnet själv välja färg. En varm mjuk vattensäng att både vila och gunga i. Sätt snurr på discokulan så börjar ljusprickarna sakta att dansa på väggen eller känn på fiberoptiktrådarna som glimrar lockande. Här finns också en omslutande lövgunga att sitta eller ligga i.

Filmen inleds med en orientering i rummet. Därefter visar barnfiguren Undra hur man kan använda rummet. Filmen är 2:09 minuter.

Kompletterande aktiviteter

Liggande dans

Liggande dans är rörelse till musik som kan ge inspiration och rörelseglädje. Vi erbjuder Liggande dans till barn med stora rörelsenedsättningar. Varje omgång liggande dans består av åtta tillfällen, en gång i veckan med samma deltagare under de åtta gångerna.

Massage

Vi erbjuder en form av massage som kallas taktil stimulering. Den taktila massagen aktiverar huden, stärker kroppsuppfattningen och ger möjlighet till avslappning och kommunikation.

Hoppolek

Hoppolek är ett aktivitetshjälpmedel som möjliggör hopp, snurr eller vibrationer som personen kan styra själv. Hoppolek består av en rund plattform där personen med eller utan ståskal kan stå. 

Ögonstyrning

Med hjälp av en ögonstyrningsdator kan personer med stora rörelsenedsättningar få möjlighet att prova ögonstyrda spel.

Tiro

Tiro är en specialanpassad elrullstol som ger möjlighet till egen rörelseupplevelse. Dess kraft och fart kan regleras så att det passar den som ska köra.