Att delta i grupp

För att delta i grupp på Habiliteringens kurs- och kunskapscenter behöver du vara intresserad av gruppens ämne. Du behöver också vara öppen för att lyssna på andra, kunna dela med dig av dina egna erfarenheter och delta i diskussioner.

Personer som deltar i grupperna har alla olika kunskap och erfarenhet. Några har kanske aldrig deltagit i en grupp tidigare medan andra är vana gruppdeltagare. Eventuell nervositet brukar släppa snabbt.

Det är olika hur bekväm man känner sig med autismdiagnosen. Vissa känner igen sig direkt medan andra kan känna sig tveksamma till om den verkligen stämmer. Det är okej att delta i grupp även om man är lite tveksam.

För att delta i grupp behöver du vara intresserad av gruppens ämne. Du behöver också vara öppen för att lyssna på andra, kunna dela med dig av dina egna erfarenheter och delta i diskussioner.

Att delta i en grupp kan ibland väcka tankar, känslor och ta energi. Men förhoppningsvis kommer du uppleva att det är givande att träffa andra och känna att du inte är ensam med din diagnos.

Så här går det till

Det är cirka sju till tio deltagare i grupperna med blandade åldrar och kön. Grupperna har två gruppledare. Grupperna är strukturerade och har fasta teman vid varje tillfälle.

Till alla grupper hör ett deltagarmaterial som kan användas som minnes- och anteckningsstöd. Några grupper har hemuppgifter eller uppgifter som man gör på plats.

Grupperna är inte behandlingsinriktade. Vi använder vardagsituationer för att belysa hur det kan fungera att ha autism.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av gruppen är det bra att delta vid alla tillfällen. Om du har många aktiviteter eller insatser på gång i ditt liv kan det vara lämpligt att vänta med att delta i grupp. Det gäller även om du mår mycket dåligt psykiskt.

Om du har behov av djupare personlig kontakt rekommenderar vi enskild samtalskontakt på habiliteringscenter eller inom öppenpsykiatrin.

Gruppregler

I alla våra grupper har vi gruppregler för att alla ska veta hur vi ska bete oss och för att känna oss trygga.

- Vi uttrycker oss med respekt för andra.

- Gruppledarna fördelar ordet. De kan ibland behöva avbryta den som pratar.

- Räck upp handen när du vill säga något.

- Mobiler ska vara avstängda eller ljudlösa.

- Undvik parfym och andra starka dofter.

- Det är förbjudet att ta bilder eller att göra ljudinspelningar.