Grupper på Dövteamet

Vi erbjuder ett flertal grupper varje termin.

Är det något du saknar eller något speciellt ämne du vill ta upp, kontakta oss, dovteamet.slso@regionstockholm.se.

ACT-kurs

Upplever du mycket stress i ditt liv? Vill du få möjlighet att fundera över vad som är viktigt i ditt liv?

Dövteamet erbjuder återkommande en kurs i stresshantering utifrån den psykologiska inriktningen Acceptance and Commitment Therapy, ACT.

Genom att delta i gruppen kommer du att få verktyg att hantera den stress som finns i vårt dagliga liv.

Kursen baseras på kunskap från forskning inom den psykologiska inriktningen ”Acceptance and Commitment Therapy”, ACT.

Vi kommer att arbeta kring följande frågor:

  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Hur kan vi förhålla oss till stress i vardagslivet?
  • Vad kan vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad tycker jag är viktigt och hur vill jag leva mitt liv?

För intresseanmälan och frågor kontakta:
dovteamet.slso@regionstockholm.se

 

ABC-föräldragrupp

Det är inte alltid lätt att vara förälder. ABC föräldragruppträffar på teckenspråk ger dig möjlighet att utvecklas i din föräldraroll, förändra vardagslivet till det bättre och förebygga eventuella framtida problem.

  • Mindre tjat och mera lek
  • En vardag med färre konflikter
  • Konflikter som leder till något bra

Alla teckenspråkiga föräldrar till barn 3-12 år är välkomna.

Vi träffas fyra gånger, där varje träff har olika teman: Visa kärlek, vara med, visa vägen, välja strider. Träffarna är gratis. Vi hoppas att båda föräldrarna kan komma, men om bara en av er kommer loss så ser vi helst att samma förälder deltar på alla träffarna.

För intresseanmälan och frågor kontakta:

E-post: dovteamet.slso@regionstockholm.se

Plats: Digitalt, länk skickas på mail.

Det är tufft att vara förälder

Mediyoga

Mediyoga för dig som känner dig stressad, har låg energi i vardagen och/eller har sömnsvårigheter. Mediyoga är en lugn form av yoga. Alla kan göra Mediyoga. Sitta på stol eller matta.
Tid: 10 gånger dagtid eller kvällstid

Plats: Dövteamet, Dalagatan 9, plan 2, Sabbatsbergs Sjukhus

För intresseanmälan och frågor kontakta:

E-post: dovteamet.slso@regionstockholm.se

Bildtelefon 0812335180@sip.habilitering.se
Sms 076-126 75 90