Grupper på habiliteringscenter Brommaplan barn

Varje termin arrangerar vi kurser, grupper och föreläsningar för dig som själv har en funktionsnedsättning eller är anhörig och som har kontakt med oss. Aktiviteterna syftar till att ge kunskap om funktionsnedsättningen och metoder för behandling. Det kan också handla om vardagsproblem, sömn, social träning samt syskongrupp och föräldrastödsprogram.

Grupper för barn och ungdomar

Vi har grupper för barn och ungdomar i olika åldrar och funktionsnedsättningar.

Grupper för anhöriga

Vi erbjuder bland annat syskongrupp och föräldrastödsprogram. Prata med den behandlare du har kontakt med om du är intresserad av någon grupp.