Ansök till Adhd-center

Du ansöker själv till oss, vi tar inte emot remisser. Du behöver intyga att du, eller ditt barn, har adhd-diagnos. Detta kan du göra genom att lämna samtycke till att vi tar del av patientjournalen i ansökan, eller genom att bifoga kopia på det neuropsykiatriska utlåtandet.

Ansök digitalt via 1177 Vårdguiden

Du ansöker till Adhd-center genom att logga in på 1177 Vårdguiden och fylla i ansökan. 

Ansökan för barn och tonåringar, 3-17 år

Du som är förälder till ett barn eller tonåring kan ansöka för barn i åldrarna 3-17 år. När ditt barn fyller 18 år skrivs ni ut från Adhd-center eftersom barnet blir myndig. 

Ansökan per post

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du posta en ansökningsblankett till Adhd-center. Vi kan inte ta emot ansökningsblanketten via e-post eftersom kommunikation per e-post är offentlig handling.

Postadress:

Adhd-center
Rosenlund
Box 17056
104 62 Stockholm

Ansökningsblankett för barn och tonåringar, 3-17 år

Ansökningsblankett för barn och tonåringar, 3-17 år (pdf)

Över 18 år?

Du som är över 18 år och har adhd kan få utbildning i vardagsstrategier, råd, stöd och behandling via den vuxenpsykiatriska öppenvården.

Om adhd och vilken hjälp som finns att få på 1177.se

Efter ansökan

När din ansökan har kommit in och beviljats blir du kallad till en digital välkomstinformation. Om du behöver tolk kallas du till en välkomstinformation på telefon med tolk.

När du har genomfört välkomstinformationen får du tillgång till vårt digitala kursbokningssystem och kan anmäla dig själv och dina närstående till våra kurser och föreläsningar. 

Kurser och kursanmälan

Avregistrering

Om du inte har varit i kontakt med oss på två år blir ditt barn, och du som ung vuxen, avregistrerad från Adhd-center. Du är välkommen att skicka in en ny ansökan till oss om du vill ta del av vårt utbud igen.