Grupper på habiliteringscenter Flemingsberg barn

Varje termin arrangerar vi kurser, grupper och föreläsningar för dig som har kontakt med oss. Antalet platser på våra kurser och insatser i gruppform begränsas för att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd. Vi följer de rekommendationer som råder för att minska risken för smittspridning under pågående pandemi.

Föreläsningar

 • Om intellektuell funktionsnedsättning
  Föreläsare: kurator, psykolog. 
 • Inför vuxenlivet
  Föreläsare: Kurator. 
 • Hur man kan prata om funktionsnedsättning med sitt barn
  Föreläsare: kurator, psykolog. 

Vid frågor och anmälan, kontakta reception, telefon 08 123 356 00.
Meddela om du behöver tolk.

Sömnföreläsning - Har ditt barn sömnsvårigheter?

För föräldrar och anhöriga till barn med Autism med/utan intellektuell funktionsnedsättning.

Innehåll:

 • Grundläggande kunskaper om sömn och sömnstörningar.
 • Stöd i hur kvällsrutiner kan underlätta vid läggning och nedvarvning.
 • Information om hjälpmedel för att somna lättare och sova bättre.
 • Möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar.
 • Möjlighet att boka tid för att titta på och testa tyngdtäcke till barnet.

Några veckor efter grupptillfället får ni en uppföljningstid per telefon med en av våra arbetsterapeuter. Vid behov av mer stöd kan ytterligare telefonuppföljning eller individuellt besök bokas efter det.

Om Intellektuell Funktionsnedsättning

För föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning i alla åldrar.

Innehåll:

 • Vad innebär intellektuell funktionsnedsättning (IF)?
 • Hur fungerar man i vardagen när man har IF?
 • Hur kan man förstå och bemöta sitt barn?

Hur kan man prata med barnet om funktionsnedsättningen?

För föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, alla åldrar.

Innehåll:

 • Många föräldrar undrar vad man kan säga till sitt barn om funktionsnedsättningen eller diagnosen.
 • Vanliga frågor är till exempel: Är det för svårt för barnet att få information? Kan jag göra mitt barn ledset? Hur ska man prata om det utan att det blir negativt? När ska jag säga något?
 • Vi ger konkreta tips och samtalar om hur man kan prata i familjen om barnets svårigheter.

Timer med tankestöd - Har ditt barn svårt med tidsuppfattning?

För föräldrar och anhöriga till barn med Autism med/utan intellektuell funktionsnedsättning.

Innehåll:

 • Teoretisk genomgång av tidsuppfattning.
 • Grundläggande kunskaper om hur du kan hjälpa ditt barn att träna och förbättra sin tidsuppfattning så att vardagen fungerar lite lättare.
 • Möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar.
 • Möjlighet att få tidshjälpmedel förskrivet som kan användas i vardagen för att kompensera ditt barns svårighet med tidsuppfattning och planering av tid.

Några veckor efter grupptillfället får ni en uppföljningstid per telefon med en av våra arbetsterapeuter. Vid behov av mer stöd kan ytterligare telefonuppföljning eller individuellt besök bokas efter det.

En bild säger mer - Har ditt barn behov av ökad tydlighet och förberedelse i vardagen?

För till föräldrar och anhöriga till barn med Autism med/utan intellektuell funktionsnedsättning.

Innehåll:

 • Grundläggande kunskaper om varför och när ditt barn kan behöva bildstöd.
 • Ökad insikt i hur bildstöd kan användas på många olika sätt i vardagen för tydliggörande och större självständighet hos barnet.
 • Möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar.
 • Möjlighet att få förskrivet bildstöd och/eller planeringsverktyg som hjälpmedel utifrån det behov barnet har.

Några veckor efter grupptillfället får ni en uppföljningstid per telefon med en av våra arbetsterapeuter. Vid behov av mer stöd kan ytterligare telefonuppföljning eller individuellt besök bokas efter det.

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK)

Med TAKK använder man tecken som stöd till tal. TAKK används ofta tillsammans med barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar och som är i behov av stöd i sin språk- och kommunikations-utveckling samt språkförståelse.

Innehåll:
En föreläsning om kommunikation- och språkutveckling samt att vi lär ut tecken genom imitation, övningsuppgifter och repetition. Under kursen kommer vi gå igenom cirka 350 tecken av kategorier som personer, mat, kläder, leksaker, aktivitetsord med mera.

AKKtiv KomIgång

För föräldrar till barn mellan 1-10 år

Innehåll:
AKKtiv KomIgång är en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd. Kursen är till för föräldrar som har barn med en försenad och annorlunda utveckling av kommunikation, tal- och språk. Ni föräldrar får möjlighet att utveckla er egen kommunikationsförmåga och känna att ni blir bättre på att kommunicera med och tolka era barn. Kursen hjälper er att stötta och utmana ert barn på rätt nivå. Ni får även många förslag på lekar och aktiviteter som hjälper kommunikation och samspel.

Om vuxenliv

För föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Innehåll:

 • Information om god man och förvaltarskap
  Rebecca Hollander från Överförmyndarnämnden informerar om hur unga vuxna från 18 år kan få stöd med att sköta sin ekonomi, myndighetskontakter och att ta vara på sina rättigheter
 • Information om arbete, bostad, stöd, m.m. i vuxenlivet
  Kuratorerna ger information inför vuxenlivet och vad man kan tänka på redan nu.