Syskon till små barn med autism

  • Autismcenter små barn, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12

Föreläsning för vårdnadshavare till små barn med autism. Föreläsning på 2 timmar där vårdnadshavare får möjlighet att dela med sig av erfarenheter kring syskon till barn med autism.

Du som är vårdnadshavare till ett barn med autism, fött 2018 eller senare, kan anmäla dig. Barnet behöver också vara registrerad vid Autismcenter små barn, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter eller annat habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. 


Om föreläsningen
En föreläsning på temat syskon, hur det kan vara att ha ett syskon med autism.  Gruppdiskussioner varvas med korta föreläsningsavsnitt. 

Exempel på föreläsningens innehåll:

  • Varför ska man prata om autism med syskonet
  • Hur kan man beskriva autism för syskonet
  • Tips på material

Observera att fokus under denna föreläsning ligger på syskonet och inte på barnet med autismdiagnos.

Omfattning
Föreläsning 2 timmar vid ett tillfälle

Språk
Svenska

Vi har ett begränsat antal tolkplatser på varje kurs/föreläsning. Om du har behov av tolk, ange språk i anmälan så bokar vi tolk. Om tolkplatserna redan är uppbokade kommer du få information om detta via mail. 

Bra att veta
Klicka på "Gå till anmälan" för att se datum. Anmälan öppnar vanligtvis 2 månader innan start.

Barnets pedagog kan delta tillsammans med vårdnadshavare. Om pedagog ska delta på egen hand behöver vårdnadshavare ha gett sitt godkännande.

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50.

 

Du anmäler dig på knappen nedan i vårt anmälningssystem Ping pong

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn, 0-6 år