Sömn - Autismcenter små barn

  • Webbkurs

Webbkurs för vårdnadshavare till små barn med autism. Kursen tar upp sömn och sömnstörningar samt strategier för att underlätta barnets insomning och uppvaknanden under natten.

Till Autismcenter små barns webbkurser kan vårdnadshavare till små barn med autism, födda 2017 eller senare, anmäla sig. Detta gäller barn registrerade vid Autismcenter små barn och barn registrerade vid andra center inom Habilitering och Hälsa, Region Stockholm. Personal inom barnomsorg och andra anhöriga kan inte delta i våra webbkurser.

Om kursen
Kursen passar dig vars barn det tar lång tid att somna på kvällen och/eller barnet vaknar och stiger upp flera gånger under natten.

Du kommer få lära dig mer om följande:

  • Sömnsvårigheter hos barn med autism 
  • Hur fungerar sömnen och vad händer när barnet sover? 
  • Kartläggning av barnets sömn 
  • Strategier för att underlätta barnets sömn 

Format
Webbkurs som du genomför självständigt, på egen hand, via dator. Vanligt är att du har 30-35 dagar på dig att slutföra den. Efter avslutad kurs besvaras eventuella kommentarer och frågor av en behandlare.

Omfattning
Kursen består framförallt av information via text och materialet tar ca 1-2 timmar att läsa. Dessutom tillkommer tid för att kartlägga och testa strategierna i vardagen. Tänk på att avsätta tillräckligt med tid för att kunna testa strategierna ordentligt.

Förkunskaper
Vårdnadshavare ska ha genomför ”Grundkurs för vårdnadshavare” eller motsvarande.

Språk
Svenska

I denna typ av insats kan vi inte tillgodose behov av tolk 

Bra att veta
Denna insats har kort väntetid och kommer starta strax efter att vi tagit emot anmälan.

Klicka på "Gå till anmälan" och fyll i formuläret. När din anmälan tagits emot får du ett meddelande från oss på 1177 samt ett mail att kursen är aktiverad, du får även en instruktion för att komma igång. 

Vid frågor om insatsen går det bra att kontakta vår expedition, 08-123 354 50. 

 

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Sömn, Autism, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn, Webbkurs, 0-6 år