Socialt samspel i teori och praktik

  • Erbjuds på olika habiliteringscenter under året

Det här är en kurs för dig som känner dig osäker på hur du ska göra när du umgås med andra. Den riktar sig till dig som är vuxen och har autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Kursen innehåller både teori och praktiska övningar.

Hur kan man bete sig tillsammans med andra och hur kan man samtala på ett sätt så att alla känner sig nöjda? Det här är exempel på det som kallas för socialt samspel.

Den här kursen har 8-12 deltagare och vi träffas sju gånger under två timmar. Varje kurstillfälle innehåller en teoretisk del, grundläggande praktiska övningar och en hemuppgift.

Exempel på innehåll:

  • inleda samtal
  • hålla igång och avsluta samtal
  • småprata
  • förstå kroppsspråk
  • ha ögonkontaktt

För att delta på den här kursen behöver du ha varit på ett första besök på ett habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa och deltagit på patientutbildningen Prisma. Om du inte har det, tar vi kontakt med dig efter anmälan och stämmer av att det här är en kurs som passar dig.

Information om Socialt samspel i teori och praktik som pdf

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att delta, ta kontakt med det habiliteringscenter du har kontakt med. Om du inte har kontakt med ett habiliteringscenter, börja med att skriva en ansökan om habiliteringsinsats. Hitta mottagning

Kurser hösten 2024

Publiceras 15 juni

 

Habilitering, Socialt samspel och relationer, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, 18 år och äldre