Livet med intellektuell funktionsnedsättning

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

För anhöriga till unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Föreläsning om IF och om hur anhöriga kan stötta en person med IF.

Du som är förälder, vuxet syskon eller annan berörd anhörig till en person som har IF är välkommen att anmäla dig till föreläsning hos oss på IF-grupper!

Din närstående kanske går eller har gått på IF-grupp. Du är välkommen att delta även om din närstående inte gått på IF-grupp.

Syftet med föreläsningen är att ge ökad kunskap om IF (intellektuell funktionsnedsättning). Vi kommer att berätta om vad vi gör på IF-grupper och hur vi i grupperna pratar om diagnosen IF och vi kommer också beröra andra teman som vänskap, ensamhet, kommunikation och sexualitet. Det kommer finnas utrymme för diskussion och frågor.

Tanken är att du ska få kunskap och tips kring hur ni kan prata vidare om sådant vi tar upp på IF-grupper. Det kan vara bra att känna till hur och varför vi samtalar kring olika teman.

Omfattning:

1 träff på 3 timmar

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Intellektuell funktionsnedsättning, 7-17 år, 18 år och äldre, KKC IF grupper, Anhöriginsats