Kommunicera med PODD, steg 1 – webbkurs

  • Webbkurs, Habiliteringens resurscenter

Den här webbkursen är första steget i en introduktion till kommunikationsmaterialet PODD. Kursen riktar sig till dig som är anhörig eller personal till ett barn eller en vuxen med kommunikativ funktionsnedsättning.

Kursen passar både om du funderar på att börja använda PODD eller om du använder PODD och vill lära dig lite mer om teorin bakom. Den tar ungefär en timme.

När du gått webbkursen kan du anmäla dig till det andra steget i introduktionen. Det är en fysisk kurs där du får pröva att använda PODD.

PODD är ett kommunikationsmaterial som bygger på symboler. Det är ett användbart kommunikationssätt för alla personer med kommunikativ funktionsnedsättning oavsett ålder, språklig nivå eller diagnos. Det kan användas tillsammans med barn och vuxna som har flerfunktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. 

Syftet med PODD är att ge personer i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ett ordförråd som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller vilken miljö de befinner sig i.
Kursen är en habiliteringsinsats och noteras i journalen för personen med funktionsnedsättning.

Information om Kommunicera med PODD, steg 1, som pdf

Samtycke

Du som arbetar med ett barn med funktionsnedsättning behöver ha vårdnadshavarens samtycke för att delta.

Du som är närstående eller arbetar med en person över 18 år behöver ha ett samtycke från personen själv eller från god man.

När du anmäler dig frågar vi om du har samtycke för att delta på kursen. Ditt samtycke noteras i personens journal.

Mer om samtycke

Datum och tid

När vi tagit emot din anmälan startas kursen inom fem arbetsdagar. Vi hör av oss om det är något i din anmälan som är oklart.

Frågor

08-123 351 50

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

 

 

Habilitering, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Webbkurs, 0-6 år, 7-17 år, 18 år och äldre