IPSA - föräldrar med egen adhd

 • Adhd-center i samverkan med KIND

IPSA, Improving parenting skills Adhd, är en ny insats som vänder sig till föräldrar med adhd. IPSA utvärderas i en forskningsstudie som genomförs av KIND, Karolinska Institutet och Adhd-Center, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

IPSA är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till dig som vill utveckla föräldrastrategier för att stärka relationen och minska risken för konflikt med barn.

IPSA består av 14 träffar samt uppföljning. IPSA varvar de sex gruppträffarna med individuella möten tillsammans med arbetsterapeut. Programmet väger hela tiden in de ytterligare utmaningar adhd kan medföra i familjevardagen. 

Insatsen är en del av en pågående forskningsutvärdering som görs av KIND, Karolinska Institutet och Adhd-center, inom Habilitering & Hälsa i Region Stockholm. I forskningen vill ta reda på om IPSA fokuserar på rätt saker, på rätt sätt. Vi vill veta mer om vilken nytta programmet gör.

För att kunna delta behöver du:

 • ha en egen adhd-diagnos (inklusive add)
 • ha minst ett barn mellan 3 – 11 år
 • bo i Region Stockholm

Intresseanmälan

På webbplatsen ipsaadhd.se kan du läsa mer om programmet och vad det innebär att vara med i ett forskningsprojekt. Du kan också du anmäla ditt intresse att delta.

ipsaadhd.se 

Tre digitala verktyg för föräldrar med adhd

Tre digitala verktyg, med innehåll från IPSA, för föräldrar med Adhd tas fram i nära samarbete med Riksförbundet Attention och med stöd från Allmänna arvsfonden:

 • en digital version av IPSA föräldrastödsprogram
 • en öppen webbresurs med kunskap, exempel, tips och enklare verktyg för föräldrar i målgruppen samt deras vuxna närstående och professionella i ett bredare kontext. 
 • Studiecirkel-material med fokus på föräldraskap, för föräldrar i målgruppen.

Forskning om adhd på KIND, Karolinska Institutet

På uppdrag av Socialstyrelsen genomförde KIND en kartläggning som visade på behovet av insatser riktade specifikt till föräldrar med egen adhd/add-diagnos.

Inom ramen för KIND pågår nu flera projekt inriktade på förälder med adhd eller adhd-symtom:

 1. Insatsen IPSA för föräldrar med egen adhd - i samarbete med Adhd-center (se ovan)
 2. Utvärderingsinstrumentet Parental Stress Scale översätts till svenska
 3. Introduktionskursen Strategi - i samarbete med Adhd-center
 4. Digitala verktyg från IPSA-projektet. I samarbete med Riksförbundet Attention och med stöd ur Allmänna arvsfonden. (se ovan)

Forskning om föräldrar med egen adhd, på ki.se 

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Stress och oro, Dagliga rutiner, Socialt samspel och relationer, Adhd/add, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Adhd-center