Ett utmanade föräldraskap - för föräldrar till små barn med autism

  • Autismcenter små barn, Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12

För vårdnadshavare till små barn med autism. Gruppinsatsen består av 3 halvdagar där deltagaren ges verktyg för att hantera sin egen oro, sorg och stress.

Till denna gruppinsats kan föräldrar till små barn med autism, födda 2018 eller senare, anmäla sig. Det gäller barn inskrivna vid Autismcenter små barn och andra center inom Habilitering & Hälsa. Region Stockholm. Om förälder önskar delta men ej är vårdnadshavare, behöver vårdnadshavare godkänna deltagandet.

Om kursen

Ett utmanande föräldraskap är en insats som tagits fram på Autismcenter små barn av kuratorer och psykolog.

Gruppinsatsen är baserad på KBT (kognitiv beteende terapi) med inslag av ACT (Acceptance and commitment therapy). Under insatsen kommer du att få konkreta verktyg för att hantera egen oro, sorg och stress som kan uppstå när man är förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Du kommer också få möjlighet att utbyta erfarenheter med de andra deltagande föräldrarna.

Insatsen syftar till att ge deltagaren 

  • Ökad kunskap om oro, sorg och stress
  • Konkreta strategier som kan användas i vardagen för att hantera olika upplevelser och känslor kopplade till konsekvenser av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning
  • Möjlighet att dela erfarenheter med andra

Omfattning
Gruppinsatsen består av 3 halvdagar och hemuppgifter.

Språk
Svenska

Vi har ett begränsat antal tolkplatser på varje kurs/föreläsning. Om du har behov av tolk, ange språk i anmälan så bokar vi tolk. Om tolkplatserna redan är uppbokade kommer du få information om detta via mail. 

Bra att veta
Gruppinsatsen ges två gånger denna termin, klicka på "Gå till anmälan" för att se datum. Anmälan öppnar vanligtvis 2 månader innan start.

Har du frågor är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 08-123 354 50.

 

Du anmäler dig på knappen nedan i vårt anmälningssystem Ping pong

Habilitering, Stress och oro, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn, 0-6 år, Anhöriginsats