Cykelgrupp

  • Motorik- och träningscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Cykelgruppen är till för dig som är 15 år och äldre med rörelsenedsättning. Vi tränar tillsammans på olika stationära träningscyklar för att behålla eller förbättra kondition och uthållighet. En instruktör leder gruppen en gång i veckan i sju veckor.

Du tränar på en stationär cykel för ben eller armar till musik.

Träningspasset innehåller uppvärmning, intervaller, cykling med olika motstånd samt nedvarvning.

En instruktör vägleder dig genom passet så att du blir andfådd.

Vi träffas en gång i veckan under sju veckor.

Mer information och anmälan

Kontakta din fysioterapeut på habiliteringscentret för remiss till cykelgruppen.

Är du vuxen kan du också ansöka själv direkt till oss på Motorik- och Träningscenter.

För frågor: 08-123 351 55, vardagar 09.00-10.00

Motorik- och träningscenter

Habilitering, Hälsa och levnadsvanor, Barn, Person med funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Motorik- och träningscenter, 7-17 år