Cope - föräldrastödsprogram

  • 2024-10-04

  • 13.30 - 15.30

  • Habiliteringscenter Sollentuna, Tusbystråket 1 B

Vill du få verktyg att förstå och möta ditt barn, skapa nätverk och utbyta erfarenheter med andra föräldrar? Den här Cope-gruppen är för dig som har ett barn med funktionsnedsättning som är 13-17 år.

Cope föräldrastödsprogram erbjuder stöd för att förbättra din förmåga att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer. Under kursen får du som förälder kunskap om strategier för att:

  • bygga upp en öppen och tillitsfull kontakt med ditt barn
  • förutse och förebygga problem
  • hantera konflikt då problem uppstår.

Vi har diskussioner utifrån videoklipp från typiska vardagsproblem och konfliktsituationer och kommer gemensamt fram till lösningar.

Fokus är att du ska förbättra kommunikationen och stärka relationen med ditt barn. Kursen syftar även till att du blir tryggare i din föräldraroll, får nya strategier och påverkar ditt barn i en positiv riktning.

Utbildningen består av åtta träffar som är två timmar per tillfälle. Vid varje kurstillfälle introduceras en strategi. Kurstillfällena bygger på varandra varför du bör kunna delta de flesta gångerna.

Det är hemuppgifter mellan kurstillfällena då du får tillämpa den strategi du lärt dig och anpassat efter ditt och ditt barns behov. 

För att delta behöver du ha varit på ett första besök på ett habiliteringscenter inom Habilitering & Hälsa eller deltagit på grundkurs om autism (6-12 timmar) på Autismcenter små barn eller Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Information om Cope som pdf

Datum och tid
Fredag 4 oktober, 13.30-15.30
Fredag 11 oktober, 13.30-15.30
Fredag 18 oktober, 13.30-15.30
Fredag 8 november, 13.30-15.30
Fredag 15 november, 13.30-15.30
Fredag 22 november, 13.30-15.30
Fredag 29 november, 13.30-15.30
Fredag 6 december, 13.30-15.30

Sista anmälningdag
22 september

Plats
Habiliteringscenter Sollentuna barn
Tusbystråket 1 B, plan 8

För frågor
08-123 359 00

Tyvärr kan vi inte ta emot tolk i den här gruppen.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Problembeteende, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Sollentuna barn, 7-17 år