Autism hos barn, en webbkurs för mor- och farföräldrar

  • Webbkurs, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

För mor- och farföräldrar som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och har barnbarn 5-17 år med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Även om tilltalet och exemplen är riktat till mor- och farföräldrar, så är kursinnehållet användbart även för andra anhöriga. Webbkursen bygger på skrivet och inspelat material, som du tar del av på egen hand på dator, surfplatta eller telefon.

Som mor- och farförälder är du en viktig person i ditt barnbarns liv. När ett barn har autism kan det vara svårt att förstå orsakerna till barnets beteende eller varför barnet reagerar annorlunda än andra barn. Här får du som mor- och farförälder information om autism samt ta del av ljudfiler dels från föräldrar till barn med autism som reflekterar över hur det blir i familjen och dels ur ett inifrånperspektiv från personer med egen diagnos.

Kursen kommer också att gå in på hur man kan bemöta och stödja barnen och ungdomarna.

Även om tilltalet och exemplen är riktat till mor- och farföräldrar, så kommer kursinnehållet vara användbart även för dig som har en annan närståenderelation till barnet.

Omfattning:

Totalt 3-6 timmar (inklusive filmer, ljudfiler och reflektionsfrågor)

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter.

Det är vårdnadshavarna som har kontakt med Habiliteringens kurs- och kunskapscenter och ansöker om inloggningsuppgifter till dig som anhörig.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Förståelse, Acceptans, Autism, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Anpassningar, Webbkurs, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet