Mamman drar ofta det tyngsta lasset

I familjer där ett eller flera barn har en funktionsnedsättning är det ofta mamman som tar det största ansvaret. Att vara spindeln i nätet ökar risken för stressrelaterad ohälsa.

Illustration Jens Magnusson

I familjer där ett eller flera barn har en funktionsnedsättning är det ofta mamman som tar det största ansvaret. Att vara spindeln i nätet ökar risken för stressrelaterad ohälsa.

En indikation på den ojämlika ansvarsfördelningen är att över 80 procent av samtalen till telefonrådgivningen på Adhd-center vid Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, kommer från mammor till barn, ungdomar eller vuxna, enligt en studie som gjordes i samarbete med KIND, Karolinska institutet.

– Den ojämlikheten är större än vi förväntade oss att hitta, säger Elina Renhorn, socionom vid Habiliteringscenter Järva och förstaförfattare till studien.

De 1 350 samtalen som forskarna analyserat handlar om samordning av insatser, frågor om skola och hälso och sjukvård.

– Syftet med telefonrådgivningen var från början att ge föräldrarna ökad kunskap om hur funktionsnedsättningen påverkar barnet, och om möjliga strategier i föräldraskapet.

En sådan insats kan bidra till att föräldern får en del nya verktyg i vardagen och nya perspektiv på sin livssituation.

– En förklaring till att föräldrarnas fokus i stället låg på praktiska problem kan vara att insatserna till barn med adhd är begränsade. De som inte omfattas av LSS har till exempel inte heller rätt till en LSS-handläggare, som har uppdraget att informera föräldrarna om samhällets stöd, säger Elina Renhorn. 

Studien om föräldransvar i familjer med barn som har adhd

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler teman. 
Temasidor

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb.
Funktion i fokus

Senast ändrad 2020-10-20

Skribent: Gunilla Eldh