Funktion i fokus

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning, nyhetsbrev och Facebooksida för alla som möter människor med funktionsnedsättning.

Syftet med Funktion i fokus är att sprida kunskap och bidra till att människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska få det stöd, den vård och det bemötande de önskar. Funktion i fokus ges ut som papperstidning några gånger per år. Vi har även ett nyhetsbrev och en sida på Facebook.

Tidningen Funktion i fokus

I varje nummer av Funktion i fokus presenteras ämnen som har stor relevans vid funktionsnedsättning; som matvanor, smärta, föräldraskap, skola och samtidiga diagnoser. Här finns även mycket annat, exempelvis artiklar om aktuell forskning och framgångsrik samverkan. Många ämnen som har lyfts i tidningen kan du läsa om på temasidorna här på habilitering.se.

Temasidor på habilitering.se

I varje nummer möter du också en känd person som är engagerad i frågor som rör funktionsnedsättning. Konstnären Lars Lerin, barnboksförfattaren och illustratören Stina Wirsén och författaren Majgull Axelsson är några av inspiratörerna i tidigare nummer.

Mötet på habilitering.se

Senaste numret med tema sömn

Att ha en funktionsnedsättning ökar risken för allvarliga sömnstörningar. Orsaken kan vara allt från brist på sömnhormonet melatonin eller för lite aktivitet på dagtid, till smärta, och andningsproblem. I Funktion i fokus nr 1, 2021 berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare om hur sömnsvårigheter påverkar livet och vad man kan göra för att få tillräckligt med nattsömn. 

Läs senaste numret som bläddringsbar pdf

I varje nummer av tidningen Funktion i fokus möter du en känd person som är engagerad i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar. I det här numret möter vi influeraren Therése Lindgren som bland annat vloggar om psykisk ohälsa.

Mötet i Funktion i fokus

Tidigare tidningsnummer att beställa eller ladda ner

Funktion i fokus, nr 1 2021 - tema sömn

Funktion i fokus, nr 1 2020 - utmanande föräldraskap 

Funktion i fokus, nr 2 2019 - Tema samtidiga diagnoser

Funktion i fokus, nr 1 2019 - Tema smärta

Funktion i fokus, nr 4 2018 - Tema matvanor

Funktion i fokus, nr 3 2018 - Tema habilitering

Funktion i fokus, nr 2 2018 - Tema forskning

Funktion i fokus, nr 1 2018 - Tema migration 

Funktion i fokus, nr 2 2017 - Tema e-hälsa 

Funktion i fokus, nr 1 2017 - Tema problematisk skolfrånvaro

Funktion i fokus, nr 2 2016 - Tema psykisk hälsa

Funktion i fokus, nr 1 2016 - Tema sexualitet

Nyhetsbrev

I nyhetsbrevet Funktion i fokus får du bland annat tips om nya artiklar, aktuell forskning och nya avsnitt av podden Funka olika direkt i din mejl. 

Nyhetsbrev 

Juni 2021 - 15 sidor sömn i nya numret av Funktion i fokus

April 2021 - Sommarens digitala kurser

Mars 2021 - Stöd för samtal om våld och utsatthet

December 2020 - Vart vänder vi oss för att få ett läkarintyg?

November 2020 - Stresshantering och extra stöd i orostider

Oktober 2020 - Vara partner till någon med NPF 

Augusti 2020 - Kurser, grupper och föredrag 

Facebook

På Facebook följer du också vårt nyhetsflöde. Vi tipsar om nya artiklar, intressanta föredrag, ny litteratur och nya avsnitt i vår podd Funka olika.

@funktionifokus på Facebook

Prenumerera, ändra adress eller avsluta

Alla som vill kan prenumerera på Funktion i fokus utan kostnad. Du kan välja tidningen, nyhetsbrevet eller båda.

Vill du ändra adress på en prenumeration eller sluta prenumerera, skicka ett mejl till: habinfo.slso@sll.se

  • För nyhetsbrevet Funktion i fokus: Ange ditt namn och din e-postadress och skriv "prenumeration nyhetsbrev" i ämnesraden
  • För tidningen Funktion i fokus: Ange namn och postadress och skriv "prenumeration tidning" i ämnesraden