Funktion i fokus

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning.

Tidningen Funktion i fokus nr 1, 2021
Tidningen Funktion i fokus nummer 1, 2021. Vloggaren Therese Lindgren är på framsidan.

Funktion i fokus, nr 1 2021

Temat i Funktion i fokus, nr 1 2021, är sömn. På 30 sidor berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare om hur sömnsvårigheter påverkar livet och vad man kan göra för att få tillräckligt med nattsömn. 
Läs senaste numret som bläddringsbar pdf

Beställ eller ladda ner Funktion i fokus, nr 1 2021 

Funktion i fokus möter influeraren Therése Lindgren.
Läs Digital storasyster med egen erfarenhet

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Temasidor om sömn

Funktion i fokus, nummer 1  2020
Tidningen Funktion i fokus nummer 1 2020. Illustratören Stina Wirsén är på framsidan.

Funktion i fokus, nr 1 2020

Temat i Funktion i fokus, nr 1 2020, är utmanande föräldraskap. I tidningen berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare om olika aspekter på föräldraskap. 
Beställ eller ladda ner Funktion i fokus, nr 1 2020 

Funktion i fokus möter illustratören och barnboksförfattaren Stina Wirsén. 
Läs I hennes värld är alla lite eljest

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Temasidor om föräldraskap

 

Tidningen Funktion i fokus nummer 2 2019
Tidningen Funktion i fokus 2 2019. Tilde Björfors, Cirkus cirkör är på framsidan.

Funktion i fokus, nr 2 2019

Temat i Funktion i fokus, nr 1 2019, är samtidiga diagnoser. I tidningen berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare om olika aspekter på att ha flera funktionsnedsättningar. 
Beställ eller ladda ner Funktion i fokus, nr 2 2019

Funktion i fokus möter cirkusdirektören Tilde Björfors. 
Läs Hon älskar att ta risker

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Temasidor om samtidiga diagnoser

 

Tidningen Funktion i Fokus, nr 1 2019
Framsidan på Funktion i Fokus nummer 1 2019. På framsidan är konstnären Lars Lerin.

Funktion i fokus, nr 1 2019

Temat i Funktion i fokus, nr 1 2019, är smärta. I tidningen berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare om hur smärta påverkar livet och vad man kan göra. 
Beställ eller ladda ner Funktion i fokus, nr 1 2019

Funktion i fokus möter konstnären Lars Lerin.
Läs Man måste gå emot sin rädsla

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Temasidor om smärta

 

Omslag Funktion i fokus nummer 4 2018
På omslaget till Funktion i fokus nummer 4 2018 syns estradören Olof Wretling.

Funktion i fokus, nr 4 2018

Temat i Funktion i fokus, nr 4 2018, är matvanor. I tidningen berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare hur svårigheter med mat och ätande påverkar livet. 
Beställ eller ladda ner Funktion i fokus, nr 4 2018

Funktion i fokus möter estradören och författaren Olof Wretling.
Läs Han är dampungen som blev estradör

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Temasidor om matvanor

 

Omslag till Funktion i fokus nummer 3 2018
Tidningen Funktion i fokus föreställer ett skelett.

Funktion i fokus, nr 3 2018

Temat i Funktion i fokus, nr 3 2018, är habilitering. I tidningen berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare bland annat om samverkan mellan habilitering och annan vård. 
Beställ eller ladda ner Funktion i fokus, nr 3 2018

 

Omslag tidningen Funktion i fokus, nr 2 2018

Funktion i fokus, nr 2 2018

Temat i Funktion i fokus, nr 2 2018, är forskning. Följ med till baby- och spädbarnslabbet, möt forskare som Emma Frans och Christopher Gillberg, och läs om Time management för barn med adhd.
Beställ och ladda ner Funktion i fokus, nr 2 2018

 

Omslaget till tidningen Funktion i fokus, nummer 1 2018
Författaren Majgull Axelsson är på omslaget till tidningen Funktion i fokus, nummer 1 2018.

Funktion i fokus, nr 1 2018

Temat i Funktion i fokus, nr 1 2018, är migration. I tidningen berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare bland annat om Kulturkompetens och nya verktyg som underlättar vårdmöten med migranter. 
Ladda ner Funktion i fokus, nr 1 2018 

Funktion i fokus möter författaren Majgull Axelsson som skrivit om institutioner för personer med funktionsnedsättning i romanen "Ditt liv och mitt".
Läs Hon ger Tok-Lars upprättelse

Under Hitta rätt i vården kan du bland annat läsa artikeln om vilket stöd som finns för asylsökande och migranter med funktionsnedsättning.
Vilket stöd finns för asylsökande och migranter med funktionsnedsättning

 

Omslag till tidningen Funktion i fokus, nr 2 2017
Tidningen Funktion i fokus, nummer 2, 2017 föreställer operasångerskan Malena Ernman.

Funktion i fokus, nr 2 2017

Temat i Funktion i fokus, nr 2 2017, är e-hälsa. Du kan bland annat läsa om hur digital delaktighet har förändrat livet för de som bor på gruppboende, och hur video i vården kan göra både patienter och personal nöjdare.
Ladda ner Funktion i fokus, nr 2 2017 

Funktion i fokus möter operasångerskan Malena Ernman. Hon berättar om hur familjens liv har förändrats efter dotterns autismdiagnos.
Läs Diagnosen förändrade allt

 

Omslaget till tidningen  Funktion i fokus, nr 1 2017 om skolfrånvaro
Tidningen Funktion i fokus, nummer 1 2017 föreställer en illustration med en elev som ser ledsen ut i sin skolbänk.

Funktion i fokus, nr 1 2017

Temat i Funktion i fokus, nr 1 2017, är problematisk skolfrånvaro. I tidningen berättar behandlare, patienter, föräldrar och forskare om smarta lösningar i skolan. 
Ladda ner Funktion i fokus, nr 1 2017

Funktion i fokus möter konstnären Truls Nord som har skapat taktilt fotografi.
Läs Bilder som känns

Många av artiklarna i tidningen finns tillgängliga i html på temasidorna. 
Temasidor om skola och NPF

 

Omslag till tidningen Funktion i fokus, nr 2 2016
Tidningen Funktion i fokus, nummer 2, 2016 föreställer robotforskaren Danica Kragic Jensfelt.

Funktion i fokus, nr 2 2016

Temat i Funktion i fokus, nr 2 2016, är psykisk hälsa. Du kan bland annat läsa om nya vanor som kan ge bättre psykisk hälsa och om hur lyhördhet kan underlätta behandling av psykisk ohälsa vid autism. 
Ladda ner Funktion i fokus, nr 2 2016 - Tema psykisk hälsa

Funktion i fokus möter robotforskaren Danica Kragic Jensfelt.
Läs Professor med passion

 

På omslaget till tidningen Funktion i fokus, nr 1 2016
På omslaget till tidningen Funktion i fokus, nr 1 2016 syns en glad professor Tony Attwood.

Funktion i fokus, nr 1 2016

Temat i Funktion i fokus, nr 1 2016, är sexualitet. För Ninnie Wallenborg är sex en självklar del av livet. Don Kulick har undersökt inställningen till sexuell assistans och Stefan Balogh är sexvägledare för personer med rörelsenedsättning. 

Funktion i fokus möter professorn Tony Attwood.
Ladda ner Funktion i fokus, nr 1 2016