Adhd Stockholm

Om adhd och insatser för personer upp till 17 år inom Stockholms län

Här har vi samlat information och länkar för dig som vill veta mer om adhd och vart du vänder dig för att få de insatser ni behöver. Webbsidan vänder sig främst till dig som är en närstående vuxen till ett barn eller en ungdom med adhd eller add. Här kan även du som är barn eller ungdom hitta fördjupande material.