Listen

Språk och kommunikation - material att ladda ner

Här har vi samlat material som kan vara ett stöd i språk och kommunikation.

Filtrering

Ett häfte med tips på olika aktiviteter och lekar man kan göra med enkla samtalsapparater.

Se mer

Ett häfte med tips hur man kan locka till samspel kring böcker med anpassningar.

Se mer

Ett häfte med tips på appar för den som behöver kommunikativt stöd för uttryck och förståelse.

Se mer

Ett häfte med tips på appar som man kan använda när man vill prata om känslor.

Se mer

Ett häfte med tips på appar för att träna tidig läs- och skrivförmåga.

Se mer

Ett schema som kan användas till en steg-för-steg-instruktion.

Se mer

Här finns bildstöd för samtal kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Se mer

Ett häfte med tips på appar och digitala tjänster för att läsa och lyssna på böcker.

Se mer

Vilka instrument, med tillfredsställande reliabilitet och validitet, finns för att bedöma kommunikativ utvecklingsnivå hos patienter med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller flerfunktionsnedsättning inom Habilitering & Hälsa? Anna Nyman, MSc, leg. logoped har kartlagt instrument som bedömer kommunikativ utvecklingsnivå.

Se mer

Ett kort att ha med sig till vården när man har svårt att förstå eller att göra sig förstådd. Öppnas i word och fylls i, alternativt skrivs ut och fylls i för hand.

Se mer

Tips om appar och anpassningar i mobiltelefon och surfplatta som gör läsning och skrivning lättare

Se mer

Tips om appar, program och anpassningar som gör läsning och skrivning lättare.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Alla får åka med av Anna-Clara Tidholm.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Apan fin av Anna-Clara Tidholm.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Bu och Bä i skogen av Olof och Lena Landström.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Godnatt alla djur av Lena Arro och Catarina Kruusval.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Kanin bad av Lena Anderson.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Kanin paket av Lena Anderson.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Lilla grodan av Anna-Clara Tidholm.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Max bil av Barbro Lindgren och Eva Eriksson.

Se mer

1/5