Pekkarta bok -- Bu och Bä i skogen

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Pekkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Bu och Bä i skogen av Olof och Lena Landström.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Bu och Bä i skogen av Olof och Lena Landström. Trettiofem innehållsord och fem funktionsord.

Pekkarta bok Bu och Bä i skogen