Pekkarta bok -- Alla får åka med

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Pekkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Alla får åka med av Anna-Clara Tidholm.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Alla får åka med av Anna-Clara Tidholm. Tjugofyra innehållsord och fem funktionsord.

Pekkarta bok Alla får åka med