Pekkarta bok -- Max bil

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Pekkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Max bil av Barbro Lindgren och Eva Eriksson.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Max bil av Barbro Lindgren och Eva Eriksson. Tjugofyra inne­hållsord och fem funktionsord.

Pekkarta bok Max bil