Pekkarta bok -- Kanin paket

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Pekkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Kanin paket av Lena Anderson.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Kanin paket av Lena Anderson. Tjugoen innehållsord och fem funktionsord.

Pekkarta bok Kanin paket