Läs- och skrivstöd i surfplatta, mobiltelefon och dator

2024

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Adhd/add, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Häfte

Tips om appar, program och anpassningar som gör läsning och skrivning lättare.

I den här sammanställningen ger vi exempel på olika kompensatoriska verktyg som kan underlätta för personer med läs- och skrivsvårigheter. Datorprogram, appar för mobiltelefoner och surfplattor, inställningar som finns tillgängliga för alla men kanske inte har upptäckts. Andra appar och program köper man själv. Idag finns många bra inbyggda funktioner som kan användas av vem som helst, men kanske gör störst nytta för dem med de största behoven, till exempel uppläsning av text eller att kunna prata och diktera text i stället för att skriva på tangentbordet. 

I materialet för utskrift beskrivs varje inställning, program och app utförligt. Sammanställningen är uppdaterad i februari 2024.

Ordförklaringar och begrepp

 • Lärplatta eller surfplatta: en dator med pekskärm som innehåller program, appar, av olika slag för att surfa på internet, skriva mejl, spela spel, lyssna på musik, titta på film och mycket mer. 
 • Ordprediktion: program som ger förslag på ord när man börjar skriva, en hjälp att hitta de ord man vill skriva. 
 • Rättstavningskontroll: program som ger förslag på ord som är felstavade eller inte känns igen av skrivprogrammet.
 • Talsyntes: läser upp text medan du skriver eller markerar inskriven text.
 • Taligenkänning eller diktering av text: att skriva text genom att prata till datorn eller surfplattan.
 • Skanning: text skannas in med skanner eller genom att fotografera texten med surfplatta eller mobiltelefon.
 • OCR-program: omvandlar inskannad text så den går att redigera och kan läsas upp av talsyntes i dator, surfplatta och mobiltelefon

Lässtöd

Text uppläst med talsyntes

 • Lässtöd som inställning i surfplattor och mobiltelefoner, iPad och iPhone
 • Lässtöd som inställning i surfplattor och mobiltelefoner, Android
 • Lässtöd i webbläsare med förenklad visning av sidorna
 • Lässtöd i appar för skrift, liknande ordbehandlingsprogram
  • IntoWords
  • ClaroSpeak
 • Lässtöd i dator
  • Inbyggda funktioner
  • IntoWords till Chrome
  • AppWriter Cloud
  • Oribi Speak för Chrome
 • Fotograferad text blir tal
  • Claro ScanPen
  • PrizmoGo
  • Seeing AI
  • Lookout
  • Office Lens
  • IrisScan Mouse
  • C-PEN Connect
  • ExamReader
 • Läsa genom att lyssna på böcker och tidningar
  • Talböcker, Legimus och Biblio
  • Taltidningar, Myndigheten för tillgängliga medier
  • Inlästa läromedel
 • Upplästa textremsor i TV-program

Skrivstöd

Ordprediktion

 • Ordprediktion i surfplattor och mobiltelefoner
  • Inbyggda funktioner
  • Swiftkey
 • Ordprediktion i dator
  • Saida
  • Oribi Speak, webbaserad tjänst

Stavningshjälp

 • Stavningshjälp i appar för mobiltelefon och surfplattor
  • Oribi Writer för iPad
  • Stava Rex och SpellRight
 • Stavningshjälp i Android med röststyrning
  • Röststavningskontroll
  • Rätt stavning och uttal - Stavekontroll
 • Stavningshjälp i dator
  • Stava Rex
  • ClaroStava
 • Talsyntes som stavningshjälp
  • Inställningar i iPhone och iPad
  • Appar för Android, Text till Tal och Skolstil 2
  • För dator, ClaroRead för Windows
 • Diktera text i mobiltelefon och surfplattor, inställningar i enheten
 • Diktera text på dator
  • Windows 10 i Office 365 och Word Online
  • Voice Xpress
  • Röststyrning på Mac-datorer
  • Google Docs
  • Voice Notepad
 • Skicka röstmeddelanden som sms
 • Verktyg som omvandlar handskriven text till digital text
  • Pen to Print - Handwriting OCR
 • Verktyg som underlättar att minnas och göra anteckningar
  • Echo SmartPen
  • AudioNote
 • Skriva med symboler
  • SymWriter 2
  • Widgit Writer

Läs- och skrivstöd när du vill översätta text mellan olika språk

Översättning av text i appar med text och tal

 • Google Översätt
 • iTranslate
 • SayHi Översätt
Läs- och skrivstöd i surfplatta, mobil och dator