Digitala tjänster och appar för att läsa och lyssna på böcker

2024

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Socialt samspel och relationer, Problembeteende, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Att upprätthålla relationer, Habiliteringens resurscenter, Skada sig själv , Skrämma eller skada andra , Förstöra saker, Häfte

Ett häfte med tips på appar och digitala tjänster för att läsa och lyssna på böcker.

Ett häfte med tips på appar och digitala tjänster för att läsa och lyssna på böcker. 

Appar som beskrivs är: 

  • Lylli
  • Polyglutt förskola
  • Polylino
  • Biblio
  • Biblix
  • Legimus
  • Världens bibliotek 

I materialet för utskrift beskrivs varje app mer utförligt, egenskaper, pris, versioner med mera. Det finns också en QR-kod för att underlätta nedladdning av apparna. Sammanställningen är uppdaterad mars 2024.

Tips Digitala tjänster och appar för att läsa och lyssna på böcker