Aktiviteter och lekar med enkla samtalsapparater

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn, Vuxen, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Förskola, skola, fritidsverksamhet, Habiliteringens resurscenter

Ett häfte med tips på olika aktiviteter och lekar man kan göra med enkla samtalsapparater.

Samtalsapparater kan användas i en mängd olika syften; allt från en enkel trycka-hända-aktivitet till att kunna förmedla sig och berätta något.

Syftet med ett talande hjälpmedel är att ge en möjlighet att göra sin röst hörd, få en roll i ett samspel och vara delaktig i en aktivitet. Omgivningens uppgift är att komma ihåg att ladda och byta batterier, att hålla apparaten tillgänglig och uppdaterad, att våga spela in, att komma på bra situationer och spela in meddelanden som fungerar i situationen.

Här har vi samlat tips på lekar och aktiviteter med enkla samtalsapparater. Tipsen är uppdelade på aktiviteter för samtalsapparater med ett meddelande som t ex Big Mack och samtalsapparater med meddelanden inspelade i en sekvens, t ex Little Step-by-Step (med och utan nivåer). Dessa samtalsapparater går att få som hjälpmedel om man har behov av det efter förskrivning av logoped eller arbetsterapeut.

Lekar och aktiviteter som beskrivs i det utskrivningsbara materialet är:

Aktiviteter för ett meddelande

  • Sjunga tillsammans - öva på samspel
  • Veckans ljud - lyssningsövning och övning på orsak och verkan
  • Spela in egna ljud
  • Återkoppling - begära att något ska hända, t ex kittla, krama

Aktiviteter för meddelanden inspelade i sekvens

  • Bokläsning
  • Sjunga tillsammans
  • Kaptenen befaller ("Simon says")
  • Dagbok
  • Välja med sekvens

Vi tipsar också om olika appar som imiterar en enkel samtalsapparat.