Listen

Språk och kommunikation - material att ladda ner

Här har vi samlat material som kan vara ett stöd i språk och kommunikation.

Filtrering

Ett häfte med tips på olika aktiviteter och lekar man kan göra med enkla samtalsapparater.

Se mer

Ett häfte med tips hur man kan locka till samspel kring böcker med anpassningar.

Se mer

Ett häfte med tips på appar med symboler, text och ljud för personer som behöver kommunikativt stöd för uttryck och förståelse.

Se mer

Ett häfte med tips på appar som man kan använda när man vill prata om känslor.

Se mer

Ett häfte med tips på utrustning, appar och program för att ringa videosamtal.

Se mer

Ett häfte med tips på appar för att träna tidig läs- och skrivförmåga.

Se mer

Ett häfte med tips på appar för att träna olika språkliga förmågor.

Se mer

Ett schema som kan användas till en steg-för-steg-instruktion.

Se mer

Här finns bildstöd för samtal kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Se mer

Vilka instrument, med tillfredsställande reliabilitet och validitet, finns för att bedöma kommunikativ utvecklingsnivå hos patienter med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller flerfunktionsnedsättning inom Habilitering & Hälsa? Anna Nyman, MSc, leg. logoped har kartlagt instrument som bedömer kommunikativ utvecklingsnivå.

Se mer

Ett kort att ha med sig till vården när man har svårt att förstå eller att göra sig förstådd. Öppnas i word och fylls i, alternativt skrivs ut och fylls i för hand.

Se mer

Tips om appar och anpassningar i mobiltelefon och surfplatta som gör läsning och skrivning lättare

Se mer

Tips om appar, program och anpassningar som gör läsning och skrivning lättare.

Se mer

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att använda dator

Se mer

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att busa

Se mer

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att bygga med lego

Se mer

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att bygga med lego

Se mer

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att byta blöja

Se mer

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att byta blöja

Se mer

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att duka

Se mer

1/5