Listen

Sök podd utifrån funktionsnedsättning

Här kan du söka och filtrera bland de tema vi haft utifrån funktionsnedsättning. Vissa avsnitt handlar specifikt om en funktionsnedsättning. Andra är mer allmängiltiga. Hoppas du hittar det du söker.

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Återställ

En poddserie i sju delar om adhd. Serien tar upp symtom och svårigheter vid adhd, hur det påverkar en som person, både positivt och negativ, samt vad det finns för stöd för att få livet att fungera bättre.

Se mer

Nära och anhöriga till personer med funktionsnedsättning delar med sig av sina egna historier för Christina Renlund – psykolog och psykoterapeut med stor erfarenhet av att arbeta med barn och unga och deras familjer.

Se mer

I tre avsnitt pratar psykologen SvenOlof Dahlgren och Jill Carlberg om hur det kan vara att leva med autism, utan intellektuell funktionsnedsättning. Jill fick diagnosen Asperger syndrom som tioåring. Vilka myter och fördomar finns det, hur kan omvärlden se ut för någon som har autism och vad kan omgivningen göra för att stötta? 

Se mer

Många med autism har även ytterligare någon diagnos. Runt 25 procent har samtidigt diagnosen intellektuell funktionsnedsättning och upp emot 40 procent har autism i kombination med adhd. I den här serien fördjupar vi oss i hur det kan vara att ha två diagnoser, men vi börjar med att gå igenom vad autism är.

Se mer

I den här serien pratar vi om brott mot personer med funktionsnedsättning i samhället, och om våldsutsatthet i hemmet. På vilket sätt är risken högre att utsättas om man har funktionsnedsättning, och vilken hjälp finns att få?

Se mer

Det är lätt att hamna utanför det digitala samhället när man har en intellektuell funktionsnedsättning (IF). Men med utbildning och stöd kan man öka den digitala delaktigheten. I två avsnitt får vi höra hur en grupp unga vuxna med IF lärt sig använda datorn och hur det påverkat deras liv.

Se mer

I fyra program tar vi upp temat döden. Hur kan man leva vidare med sorgen när ens barn dör i ung ålder? Och hur planerar man som förälder för att ens vuxna barn med funktionsnedsättning ska klara sig när man själv dör?

Se mer

Hur får man vardagen att fungera så bra som möjligt för barn och vuxna med flerfunktionsnedsättning? I tre avsnitt pratar vi med föräldrar och andra experter.

Se mer

I tre program tar podden Funka olika upp hur det kan vara att få diagnos som förälder och i ung och vuxen ålder. Samtidigt som det kan vara omskakande upplever många att det är skönt att få svar och möjlighet till hjälp.

Se mer

Personer med flerfunktionsnedsättning har ofta begränsade möjligheter att kommunicera, men det finns verktyg för att kartlägga smärta. Om det berättar Kajsa Råhlander som utvecklat ett system för assistansgruppen kring hennes son. Vi hör också Margareta Lunde Martinsson, föreläsare och sjuksköterska som hjälper vårdpersonal och närstående att upptäcka och behandla smärta.

Se mer

1/4