Listen

Stöd i vårdmötet

Material och verktyg att använda i mötet med vården.

Filtrering

Besökshjälpen är en folder som ger stöd före, under och efter ett vårdbesök.

Se mer

Besökshjälpen är en folder som ger stöd före, under och efter ett vårdbesök.

Se mer

DART i Västra Götalandsregion har tagit fram bildstöd med enkel text på olika språk för information och kommunikation inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Se mer

Folder om att som förälder tala med sitt barn om sin funktionsnedsättning.

Se mer

Habilitering & Hälsa ger stöd och insatser till barn med autism och till dig som är förälder eller närstående. Du kan själv ta kontakt med oss eller så kan den läkare eller psykolog som ställt diagnosen skicka en remiss.

Se mer

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till dig som har autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrumet. Vi ger också stöd till anhöriga.

Se mer

Den här foldern vänder sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel en autismspektrumdiagnos. Habiliteringscenter Mörby för vuxna.

Se mer

Ett kort att ha med sig till vården när man har svårt att förstå eller att göra sig förstådd. Öppnas i word och fylls i, alternativt skrivs ut och fylls i för hand.

Se mer

Tidsregistrering – av smärta, beteendeavvikelser eller andra symtom.

Se mer

1/1