Information till dig med diagnos inom autismspektrum

2019

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Autism, Vuxen, Habiliteringscenter Mörby vuxna

Den här foldern vänder sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel en autismspektrumdiagnos. Habiliteringscenter Mörby för vuxna.

OBS! Folder under omarbetning, gamla versionen endast för nedladdning.

Folder Information till dig med diagnos inom autismspektrum