Foldern Stöd till barn med autism och deras familjer

2020

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Förståelse, Acceptans, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Barn, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Autismcenter små barn, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Habiliteringscenter Haninge barn, Anpassningar, Habiliteringscenter Brommaplan barn, Habiliteringscenter Flemingsberg barn, Habiliteringscenter Järva barn, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, Habiliteringscenter Sollentuna barn, Habiliteringscenter Söderstaden barn, Habiliteringscenter Södertälje barn, Habiliteringscenter Mörby barn

Habilitering & Hälsa ger stöd och insatser till barn med autism och till dig som är förälder eller närstående. Du kan själv ta kontakt med oss eller så kan den läkare eller psykolog som ställt diagnosen skicka en remiss.

Information finns även på autismforum.se

 

OBS! Folder under omarbetning, gamla versionen endast för nedladdning.

Stöd till barn med autism och deras familjer - omslag