Stöd till vuxna med autism

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Samhällets stöd, Autism, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Center för sinnesstimulering - Lagunen, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Habiliteringscenter Brommaplan vuxna, Habiliteringscenter Järva vuxna, Habiliteringscenter Linde vuxna, Habiliteringscenter Mörby vuxna, Habiliteringscenter Sollentuna vuxna, Habiliteringscenter Stockholm vuxna, Habiliteringscenter Södertälje vuxna, Habiliteringscenter Tullinge vuxna, Hjärnskadecenter, Vem gör vad, Att söka insatser från myndigheter , Samordna insatser från olika aktörer, Habiliteringens resurscenter, Habiliteringens anhörigcenter.

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till dig som har autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrumet. Vi ger också stöd till anhöriga.

Det finns information om Hur ansöker man? Vad händer efter ansökan? och Annat stöd inom habiliteringen.

Informationen finns också på autismforum.se 

 

OBS! Folder under omarbetning, gamla versionen endast för nedladdning.

Stöd till vuxna med autism - omslag