Barnkonventionen - en lättläst skrift

Barnkonventionen - en lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter. Barnombudsmannen, 2014.

Det här är Barnombudsmannens skrift om FN:s konvention om barnets rättigheter, kallad barnkonventionen, i lättläst form. Här finns allt det viktiga med korta meningar och utan svåra ord.