Böcker om motivation

Här ger vi tips på böcker om motivation. En del av litteraturen vänder sig till dig som möter barn och vuxna med funktionsnedsättning i ditt arbete. Andra är för dig som vill förstå drivkraften bakom ett beteende och hur man kan jobba med den egna motivationen. Samtliga böcker finns att låna på Habilitering & Hälsas bibliotek.

Collage med fem framsidor på böcker om motivation
Framsidorna på de fem böcker om motivation vi tipsar om på sidan.

En liten bok om motivation 

Av Stefan Söderfjäll, Ett hum förlag, 2021

Motivation är en av de mest studerade företeelserna inom psykologin och är drivkraften bakom vårt beteende. I denna lilla bok presenteras ett antal teoretiska perspektiv som förklarar och beskriver motivation på lite olika sätt. Syftet är att ge dig som läsare förståelse för vad motivation är genom att belysa det ur olika infallsvinklar. Boken lämpar sig väl för alla som har ett intresse för sin egen och andras motivation, var den har sitt ursprung, vilka konsekvenser den har och hur man kan påverka och förändra den.

Lära för livet: motiverande undervisning i särskolan

Av Marie Nilsson Nordfors, Gothia, 2019

Boken Lära för livet bygger på grundläggande forskning samt pedagogisk praktik i en anpassad gymnasieklass på det individuella programmet. Den visar hur ett medvetet arbetssätt kan utveckla elevens förmågor och aktivera tänkandet. Utifrån autentiska exempel inspireras du att utveckla din undervisning och skapa meningsfullt lärande som ger eleverna möjlighet att förstå och göra sig förstådda.

Motiverad: feedback, mindset och viljan att utvecklas

Av Alva Appelgren, Natur & Kultur, 2018

Känner du nybörjarglädje – eller känner du dig mest dålig och osäker när du provar något nytt? Varför uppvisar vissa kämpaglöd vid en motgång medan andra ger upp?

I den här boken beskriver Alva Appelgren förutsättningarna för att vilja utvecklas; att vara motiverad. Motivation behövs både för att påbörja en aktivitet och för att fortsätta med den, vare sig det är i arbetslivet, i klassrummet eller i skidbacken. Genom att fläta samman forskningsrön med situationer i vardagen djupdyker hon i hur vår motivation påverkas av andra människors förväntningar och återkoppling, vår självbild och individuella drivkrafter. Det handlar om vikten av autonomi, jakten på beröm och hur du förhåller dig till talang och förmågor.

Perspektiv som gör skillnad: meningsskapande samtal i praktiken

Av Johan Bysell och Michael Hjerth, Gothia, 2022

Forskning visar att relationen är viktigare än metoden när det kommer till att skapa goda samtal. Men hur gör vi för att skapa goda relationer och få till meningsfulla samtal? I boken beskrivs konkreta hållpunkter för att bygga relationer, synliggöra behov, utforska känslor, aktivera resurser och undersöka vad vi kallar må-bra-mönster. Vi påminns om vikten av att ha ett tydligt fokus, förbereda oss väl och samtidigt lära oss att improvisera och experimentera. Vad händer exempelvis när vi lånar synsätt från dem vi möter och översätter perspektiv från dataspelsvärlden till en persons vardagsliv?

Författarna Johan Bysell och Michael Hjerth har stor erfarenhet av möten med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Varför har ingen berättat det här för mig?

Av Julie Smith, Tukan, 2022

Julie Smith, klinisk psykolog och superstjärna på sociala medier, presenterar sin verktygslåda för mental hälsa. Oavsett vad du brottas med, stress, ångest, depression, bristande självförtroende, självkritik eller sorg, kommer du i den här boken att få hjälp att hantera dina känslor, få nya perspektiv och hitta strategier som hjälper dig att hantera det du är med om.

Diagram illustrerar vetenskapen bakom varför hjärnan fungerar som den gör och du får tips på mängder av praktiska verktyg som exempelvis visualisering, andningstekniker, dagboksskrivande och interaktiva övningar.

Collage med fem böcker om motiverande samtal
Framsidorna på fem böcker om metoden Motiverande samtal.

MI – motiverande  samtal: praktisk handbok för hälso- och sjukvården

Av Barbro Holm Ivarsson och Liria Ortiz, Gothia, 2013

MI har många användningsområden inom äldreomsorgen, inte minst i det praktiska vardagsarbetet. MI engagerar den äldre i lösningen av svårigheterna i sitt eget liv genom att locka fram motivation och resurser. Bokens exempel är hämtade från verkliga situationer i äldreomsorgen och den fungerar i olika typer av samtal, exempelvis: biståndsbedömning, genomförandeplanering, livsstilssamtal, samtal med personer med demens och anhörigsamtal.

Handbok i motiverande  samtal – MI: teori, praktik och implementering: samtalsguider, övningar, coachningsprotokoll

Av Carl Åke Farbring, Natur & Kultur, 2014

Handbok i motiverande samtal (MI) utgör ett komplett paket för att lära sig MI, både för yrkesverksamma och studerande. Boken innehåller de teoretiska grunderna i MI, sex samtalsguider för en kort intervention, ett pedagogiskt upplägg för att lära sig metoden samt en mall för återkoppling från kollegor.

MI – samtal och förhållningssätt: att framkalla, förädla och förankra motivation

Av Tom Barth och Christina Näsholm, Studentlitteratur, 2018

Motiverande samtal (MI) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt som visat sig vara effektivt i arbetet att hjälpa andra genom behandling, rådgivning, vägledning och allmänt stöd. Grunden för MI är det respektfulla förhållningssättet och betoningen på en samarbetsrelation. Genom att lyfta fram människors resurser och inre motivation till förändring, minskar tendenserna till motstånds- och undvikandereaktioner. MI, som metod och förhållningssätt, har visat sig öka effekten av andra insatser, och fungerar därför bra som tillägg till andra evidensbaserade metoder.

Den här boken ger en översikt över MI och innehåller konkreta exempel på användning av metoden inom många olika områden. Den är praktiskt orienterad samtidigt som den beskriver de teoretiska grunderna för MI.

Motiverande samtal och KBT: att kombinera metoder för att uppnå förändring

Av Sylvie Naar och Steven A. Safren, Natur & Kultur, 2019

Motiverande samtal (MI) lägger fokus på varför en individ väljer förändring, medan Kognitiv beteendeterapi (KBT) fokuserar på hur förändringen ska gå till. Här presenteras hur båda perspektiven kan förenas så att utfallet av terapin förbättras.

Varje kapitel tar upp en central metod i KBT - exempelvis hemuppgifter, självobservation, kognitiv omstrukturering eller färdighetsträning - och går igenom den utifrån strategierna i MI. Fallexempel med klienter som lider av depression, ångest- och beroendetillstånd samt fetma illustrerar förhållningssättets bredd över diagnoser. Författarna belyser även situationer där behandlaren faktiskt behöver välja mellan MI och KBT.

Motiverande samtal vid autism och adhd

Av Liria Ortiz och Anna Sjölund, Natur & Kultur, 2015

Personer med autism och adhd har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. Det är därför viktigt att i sin yrkesroll möta dessa personer så att samtalen blir begripliga och relevanta.

I boken beskrivs två metoder som tillsammans ger goda förutsättningar för meningsfulla möten: Motiverande samtal (MI) betonar klientens rätt till självbestämmande och väcker samtidigt lust till förändring. Tydliggörande pedagogik gör det som sker omkring oss begripligt och hanterbart. Med många exempel och dialoger får du här vägledning i hur dessa samtalsverktyg kan användas och vävas ihop. Författarna beskriver också funktionsskillnader vid autism och adhd, samt vilka anpassningar som behöver göras i samtalen.