Boktips för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Här finns tips på böcker för och av föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Det finns exempel på personliga berättelser, handböcker samt böcker om hur du som profession kan bemöta föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

 

Föräldraguiden vid autism & adhd: så vägleder du ditt barn från ung till vuxen

Av Katarina A Sörngård. Natur & Kultur, 2022

Hur kan en vuxen förhålla sig till sitt vuxna barn med adhd och fungera som ett stöd in i vuxenlivet? Boken är en guide indelad i tre delar. Den första delen berör vågspelet att gå från ung till vuxen. Andra delen berör föräldraskapet och sista delen innehåller strategier som är användbara i vardagen. Författaren Katarina A. Sörngård har stor erfarenhet av att stödja personer med autism och adhd och i boken ger hon både konkreta strategier och exempel på hur familjer arbetat för att handleda sina barn in i vuxenvärlden.

Svart bälte i föräldraskap: att lösa vardagen i NPF-familjer

Av Lotta Borg Skoglund & Martina Nelson. Natur & Kultur, 2021

Författarna arbetar tillsammans på SMART Psykiatri med att utreda, utbilda och coacha inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den här handboken vänder sig till alla föräldrar, men framför allt föräldrar till barn med NPF-diagnos. Syftet med boken är att dela med sig av erfarenheter och kunskap som underlättar vardagen för både barn och vuxna. Författarna tar upp frågor och svårigheter som ofta dyker upp i en NPF-familj. Tips och strategier för att hantera svårigheterna ges tillsammans med aktuell forskning och fakta. Exempel på teman som författarna tar upp är sömn, mat, skola, fritid, skärmtid, identitet, könsdysfori och hur man som förälder bäst stöttar sitt barn som ung vuxen. Exempel och berättelser från olika familjesituationer gör innehållet lätt att relatera till som förälder till ett barn med adhd, add, autism eller någon annan NPF-diagnos.

Få familjen att funka: tydliggörande pedagogik i vardagen

Av David Edfeldt m.fl. Natur & Kultur, 2021

Syftet med boken är att ge föräldrar tekniker och metoder för att få vardagen att fungera bättre för barn med olika slags funktionsnedsättningar. Boken består av fyra delar: den första tar upp de krav som ställs på barn i dagens värld (hjärnans funktion, motiv, utveckling av olika förmågor och vanliga diagnoser); den andra delen berör en tydliggörande pedagogik (strategier och tekniker för att få vardagen att fungera bättre). Den tredje delen tar upp hur föräldrar kan forma en vardag som rymmer mindre av svårigheter och kaos med hjälp av diverse rutiner och den fjärde delen rör kontakter med bland annat lärare. De olika infallsvinklarna, de konkreta råden och fallbeskrivningarna gör texten till en handbok när det gäller att möta och bemöta barn och tonåringar med exempelvis autism, adhd, tvångssyndrom, dyslexi och inlärningssvårigheter. Målgruppen är främst föräldrar till barn som ofta krockar med tillvaron.

Att möta föräldrar med npf

Av Therese Allvar. Gothia kompetens, 2023

Att möta föräldrar med npf har stort fokus på hur bemötande och en medveten kommunikation kan anpassas för att möjliggöra kvalitativa möten och minska risker för missförstånd. Boken är indelad i nio avsnitt som till exempel berör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf-vänlig kommunikation, planering av npf-anpassade möten, svåra samtal och teman. Ett avsnitt är det som berör möten med många föräldrar, där bland annat möblering för mötet berörs, vikten av att inledningsvis ta upp regler för mötet och angelägenheten av att skriftligt summera mötet och återkoppla. Processen med upplägg av ett möte beskrivs fas för fas och ger insikt i vikten av planering och framförhållning. Boken vänder sig till professionella som möter vårdnadshavare inom förskola och skola, hälso- och sjukvård samt fritidshem. En viktig bok som ger möjlighet att inse hur anpassade möten och lokaliteter kan minimera stress för vårdnadshavare och ge förutsättningar för goda möten.

Vardagen i möten med personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF): praktisk information från A-Ö

Av Åsa Barrander. Linnefors förlag, 2022

Vardagen i möten med personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) tar upp de vanligaste frågorna, vardagssituationerna och begreppen. En handbok med utgångspunkt i specialpedagogik med inriktning IF som vänder sig till dig som arbetar inom särskola, förskola, grundskola, på gruppboenden, inom daglig verksamhet, på korttidsboenden, boendestöd, LSS-verksamhet, BVC, och andra verksamheter där man kommer i kontakt med personer med IF. Handboken är också värdefull för föräldrar och andra anhöriga.

Böcker av föräldrar till barn med funktionsnedsättning


Funkishjälpens guide: till alla NPF-föräldrar

Av Mikaela Bryhagen. Kikkuli förlag, 2023

Hur ser vardagen ut för familjer som har ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Vad finns det för hjälp att få från samhället? I Funkishjälpens guide beskriver författaren Mikaela Bryhagen, vilket stöd som finns. Hon är själv förälder till barn med olika NPF-diagnoser. Boken tar upp neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilken hjälp samhället kan erbjuda samt vilka rättigheter barnen och föräldrarna har. Hon ger även tips på hur det går att bemöta andra människors okunskap och fördomar kring NPF. Fakta varvas med författarens egna erfarenheter och faktarutor kompletterar texten.

Med hjärtat i handen och nerverna utanpå: orka livet som npf-förälder

Av Ann-Charlotte Runnvik och Anna Flodberg. Norstedt, 2022

Hur är det att vara förälder till ett barn som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, till exempel adhd eller autism? Författarna, har egen erfarenhet av att ha ett barn med en npf-diagnos och delar med sig av sina upplevelser, om den ensamhet de inte sällan känner och den ständiga kamp de får föra. Syftet med boken är att vara ett stöd till anhöriga för att de ska orka med tillvaron och de utmaningar som det innebär att leva i en familj där det finns ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Läsaren får konkreta verktyg för att lättare kunna hantera vardagen och familjelivet. Stress, oro, skam, skuld och otillräcklighet är centrala begrepp. Boken belyser även mötet med olika myndigheter och skolan.

Marionettmamman: från novis till expert som NPF-förälder

Av Monica Bergenek. BoD, 2021

I två år var Monica en helt vanlig tvåbarnsmamma, utan en tanke på att något var annorlunda. När deras yngsta barn Linus nyss fyllt 2 år fick han epilepsi, och inom loppet av några år tillkom diagnoserna autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Denna bok är skriven som en dagbok under sex års tid - från första diagnos och om den krokiga berg- och dalbana som livet som NPF-förälder kan innebära. Författaren beskriver de anpassningar och förhållningssätt som kan underlätta för Linus och vardagen, om vardagens framsteg och bakslag, om maktlöshet inför tvång, om kärlek, syskonets situation, den snåriga vägen till en lyckad skolstart och om att hitta kraften att orka.

Alltid mitt barn

Av Irene Grönwall. Visto förlag, 2020

Vad menar du med mitt eget behov? sa Stina. Jag förstår inte frågan! Jag var handledare för en grupp föräldrar med barn med funktionsnedsättning, vi pratade om våra barn och våra liv. Stinas svar var förståeligt. Vårt enda fokus i gruppen var våra barn och deras behov. Inte våra egna! Samtidigt ville jag ha ett eget liv, oavsett mitt barn, en tanke som var enormt skamlig för mig då, i föräldragruppen. Separationen från mitt barn är också det svåraste jag gjort och det viktigaste. Både för henne och för mig. Nu lever vi parallella liv med mycket kontakt och det är gott för oss. Att skaffa sig ett eget liv visade sig inte vara skamligt men smärtsamt och nödvändigt. Och det hade aldrig varit möjligt utan hjälp. Boken berättar Irene Grönwalls resa i hopp om att ge stöd åt andra kämpande föräldrar, som kanske glömt bort sig själva på vägen.

Supermamsen: om livet som pedagog och livet som förälder till barn med särskilda behov

Av Supermamsen. Kikkuli förlag, 2020

En utlämnande bok om en familjs tillvaro i vardag och skola där de tre barnen har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Författaren - som är mamma till barnen och skriver på bloggen Supermamsen - ger en bild av både glädje, hopp, maktlöshet och otillräcklighet men framför allt genomsyras boken av kärleken till barnen. Boken ger perspektiv från både föräldra- och pedagoghåll eftersom författaren har båda dessa roller. Texten är indelad i olika kapitel som bland annat tar upp diagnoser, barnens utmaningar, ett annorlunda föräldraskap, vikten av framsteg och framtidstro.

Böcker om stresshantering och Navigator ACT

Lyckofällan: skapa det liv du vill leva med ACT, mindfulness och engagemang

Av Russ Harris. Natur & Kultur, 2023

Andra upplagan av Lyckofällan är kraftigt reviderad och omarbetad. Boken handlar om lycka i bemärkelsen att leva ett rikt och meningsfullt liv och författaren visar vägar att nå dit. Det är lätt att haka upp sig på negativa tankar och känslor men författaren visar hur man kan frigöra sig och göra positiva val, leva enligt sina värderingar. Boken är späckad med exempel och övningar. Russ Harris är allmänläkare och arbetar som ACT-instruktör och coach.

Vägen ut ur utmattningssyndrom: hantera det som är och ta dig dit du vill med hjälp av KBT och ACT

Av Giorgio Grossi & Kerstin Jeding. Natur & Kultur, 2018

"Sluta spring. Återhämta dig. Hitta balansen." Det är de tre stegen som är grundläggande i stressforskarna Giorgio Grossis och Kerstin Jedings bok om vägen ur utmattningssyndrom, stegen summerar en grundlig genomgång av vår tids sjukdomstillstånd och hur man läker från det. Boken baseras på ACT, och är både en teoretisk guide för terapeuter och en handbok för den drabbade med praktiska övningar.

Tid att leva: ett tioveckors program för stresshantering med ACT och medveten närvaro

Av Fredrik Livheim mfl. Natur & Kultur, 2017

Boken vägleder i 10 kapitel läsaren genom ett tioveckors stresshanteringsprogram med grund i ACT och medveten närvaro. Utifrån forskningsbaserad kunskap och egna erfarenheter lär författarna läsaren hur hen steg för steg kan hantera stress och reda ut vad som är viktigt i livet, samt hur förändring, acceptans, medveten närvaro, självmedkänsla och fungerande relationer kan verka stressreducerande och livsbejakande. Denna självhjälpsbok passar alla som känner sig stressade och önskar konkreta råd och hjälp i att förebygga och hantera stress och att styra livet i den riktning man själv önskar.

29 sidor mot stress, 29 sidor mot sömnbesvär, 29 sidor mot oro

Tre böcker av Kerstin Jeding. Bonniers, 2010

På 29 sidor blandas korta texter och enkla övningar. Utgångspunkten är autentiska behandlingssituationer i tredje vågens kognitiva beteendeterapi. Hjärnan är inte till för vårt välbefinnande, den är till för vår överlevnad. För att må bra måste man använda andra verktyg. Här får man lära sig att hantera inre problem på ett nytt sätt. Man får veta att man inte är ett med sina tankar, att enkla knep kan hjälpa till att lösa jobbiga situationer och att man mår bäst om man unnar sig att stanna kvar i nuet.