Autism Sverige ger ut bok för att öka förståelsen för autism och sinnesintryck

Många med autism blir utmattade av sinnesintryck. För att öka förståelsen i samhället och skapa igenkänning för de som berörs ger Autism Sverige ut en bok om sensorisk känslighet. ”Autism och sinnesintryck” kommer i juni 2023.

Mats Jansson, en av författarna till boken, berättar här kort om den.

Varför har ni skrivit boken?

Det är väldigt vanligt med över- eller underkänslighet för sinnesintryck vid autism, eller med en sensorisk "annorlundahet". Det berör kanske 70 procent av alla med autism, och troligen fler än så. Det påverkar ofta vardagen för de som berörs. Ibland kan det vara positivt men ofta är det också utmattande. Boken går inte in på teorier om vad sensorisk känslighet vid autism beror på, det vet vi ännu inte riktigt, utan den tar fasta på och utgår från individers erfarenheter. Vi hoppas att boken kan förmedla en del bekräftelse och igenkänning till den som är autistisk och att den ska bidra till en ökad förståelse hos omgivningen - som kanske också får några tankar om hur miljöer och sammanhang kan fungera bättre för fler.

Vem vänder sig boken till?

Den vänder sig till autistiska personer själva och deras närstående men också till den som arbetar i till exempel skola, grupp- eller servicebostad, boendestöd, daglig verksamhet eller något annat. Vi hoppas att boken kan ge en introduktion till autism och sinnesintryck, oavsett vilken ingång eller koppling läsaren har till autism. 

Är det några delar du särskilt vill lyfta fram?

Jag kan särskilt nämna de intervjuer och personliga berättelser som är med i boken. Genom dem får vi med erfarenheter av sinnesintryck från hela autismspektrumet. Stort tack till de som varit med och berättat. Ett annat kort men innehållsrikt avsnitt i boken handlar om interoception hos autistiska personer, alltså om sinnesupplevelser inifrån oss själva, till exempel törst eller kissnödighet. Det finns än så länge inte så mycket skrivet på svenska om autism och interoception så det avsnittet kändes angeläget att ha med.

Autism och sinnesintryck, en bok av Autism Sverige
Autism och sinnesintryck, en bok av Autism Sverige

Titel: Autism och sinnesintryck
Författare: Hanna Danmo, Anna Sjölund, Mats Jansson och Gunilla Gerland
Förlag: Autism Sverige

Beställ boken i Autism Sveriges webbshop