Boktips för barn

På Habilitering & Hälsas bibliotek finns många böcker för barn. Utöver allmänna barnböcker finns böcker som tar upp hur det kan vara att ha en funktionsnedsättning. Det finns även anpassade böcker såsom taktila böcker och böcker med storstil.


Barnböcker om funktionsnedsättning

Här är exempel på några böcker som handlar om att ha en funktionsnedsättning.

  • Elrullstol av Braulio Gutierrez, Funkibator, 2023 
  • Rörelsenedsättning av Pia Hammargren, Funkibator förlag, 2023
  • Funkis av Anna Hultman, Funkibator förlag, 2022
  • Operation framtiden av Anna Pella, Libris bokförlag, 2022
  • Dinosaurien ty startar sin dag av Marcus Tallberg och Jill C Faulkner, Tallbergs Förlag 2022
  • Vad har hänt med alla vad? av Anna Sjölund och Stina Nyberg, Autonomistödjande pedagogik, 2023

Sök barnböcker i vår katalog

Anpassade böcker

På vårt bibliotek finns även anpassade böcker. Det kan till exempel vara taktila böcker, böcker med ljud eller storstil. Det finns även en utställning om anpassad läsning.

Vill du ha stöd i att anpassa böcker?

Att läsa böcker tillsammans kan skapa möjlighet till samspel och kommunikation. Du som är förälder eller jobbar med barn som har funktionsnedsättning, kan få stöd av specialpedagoger på Habiliteringens resurscenter i att anpassa bokläsningen med exempelvis bildstöd. 

Undra läser barnbok med pratkarta

Pratkartor till barnböcker

Det finns flera pratkartor för bilderböcker att ladda ner och skriva ut. Att pekprata är ett sätt att utveckla både samspel och språkförståelse. Till flera av bilderböckerna kan du få en pratkarta när du lånar via vårt bibliotek. Det finns också ett häfte med stöd för att anpassa bokläsning.

Pratkartor och stöd till barnböcker