Åldras med adhd och möta föräldrar med NPF

Två nya böcker som tar upp neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, finns nu på Habilitering & Hälsas bibliotek. En handlar om att åldras med adhd och en om bemötande av föräldrar med NPF.

Åren går - adhd består: att få sin diagnos och åldras med adhd.

Av Lotta Borg Skoglund. Natur & kultur, 2023

Lotta Borg Skoglund är psykiatriker och har lång erfarenhet av adhd. Bokens tar upp hur hjärnan fungerar vid adhd, relationer och åldrande samt vad som är viktigt för samhället att förstå. Ett avsnitt handlar om hälsosamma levnadsvanor och varför det kan vara svårt att upprätthålla dessa vid adhd. Psykisk samsjuklighet och risker för  att utveckla depression, ångest och skadligt bruk tas också upp. Innehållet baseras på forskning i kombination med berättelser från peronser med egen adhd-diagnos. 

Att möta föräldrar med NPF

Av Therese Allvar. Gothia kompetens, 2023

Att möta föräldrar med NPF har fokus på hur bemötande och en medveten kommunikation kan anpassas för att få till bra möten, minska risker för missförstånd och minska stressen för föräldrar samt vårdnadshavare med NPF. Boken tar upp npf-vänlig kommunikation, planering av npf-anpassade möten, svåra samtal och teman. Bland annat berörs möblering för mötet, vikten av att inleda med regler för mötet och vikten av skriftlig summering och återkoppling av mötet. Boken vänder sig till professionella som möter vårdnadshavare inom förskola och skola, hälso- och sjukvård samt fritidshem.