Nytt på biblioteket våren 2022

Här hittar du tips på en barnbok, lättläst och annan litteratur med fokus på funktionsnedsättningar.

Navigera genom stormarna - om känslor och npf

av Nicole Wolpher, Gothia, 2021

Navigera genom stormarna är skriven av Nicole Wolpher, socionom som fördjupat sig i emotioner och deras påverkan på individer med npf. Boken är uppdelad i tio kapitel som på olika sätt berör ämnen som känslor, emotionell instabilitet, npf och emotioner, beteenden, hormoner och trauma.

Det gåtfulla mötet: tankar om funktionshinder och människors möten ur ett mångvetenskapligt perspektiv

av Peter Brusén, Egalité, 2021

I maj 2000 förändrades Peter Bruséns liv när han bröt ryggen under en semesterresa och blev rullstolsburen. Därmed fick han en egen erfarenhetsbaserad kunskap inom det fält där han var ämnessakkunnig vid Socialstyrelsen. Han insåg att även om rullstolen är ett viktigt hjälpmedel kan den innebära ett stigma, som andra blir fixerade vid genom ett slags tunnelseende. I den här boken reflekterar han över motsägelser och komplexiteten i en strävan att uppnå ett liv jämförbart med andra, inte bara jämlikt.

I den bästa av världar: intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad enligt LSS

av Lena Nylander och Mats Jonsson, Komlitt, 2022

I den bästa av världar beskriver vad som behövs för att en gruppbostad för vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning ska fungera så att både boende och personal trivs och utvecklas. Författarna har sedan 1990-talet varit i tät kontakt med gruppbostäder. De har sett verksamheter där situationen varit kaotisk och svårhanterlig – men också sådana som genomsyrats av positiva attityder och god kvalitet.

Hållbart och meningsfullt lärande: undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

redaktörer Jonny Wåger, Daniel Östlund, Studentlitteratur, 2021

En antologi i tolv kapitel som tar upp frågor om undervisning för elever med IF utifrån: pedagogiska övergångar, pedagogiska relationer, etik i undervisningen, elevengagemang, socialt nätverksarbete, samverkan mellan olika aktörer, sensomotorisk utveckling, kooperativt lärande, repetition och motivation, flera läroplaner i samma klassrum, alternativ och kompletterande kommunikation och hållbar bedömning.

För barn

Jennys pappa har autism

av Eva Akne, Infoteket om funktionshinder, 2021

En ny barnbok som handlar om att ha en förälder med autism. Eva Akne har både skrivit och illustrerat boken.

Lättläst

Dags att rösta: valskola 2022

av Bengt Fredriksson, 8 sidor, 2022

Dags att rösta. Valskola 2022 är en faktabok skriven på sakprosa av Bengt Fredrikson, journalist på den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor. Boken innehåller information om det svenska valsystemet, hur det går till att rösta och vad som händer i riksdag och regering efter valet. I texten presenteras de åtta partierna i riksdagen, deras historia och vad de tycker i valets viktigaste frågor. Boken riktar sig till den som vill rösta, men känner sig osäker på hur, var, när och varför.

Bättre koll på pengarna

av Elin Helander, LL-förlaget, 2021

Bättre koll på pengarna är en lättläst bok som innehåller det mesta man kan behöva veta för att förstå sin privatekonomi. Den vänder sig till unga vuxna eller vuxna som av olika anledningar behöver läsa lättläst.

Värsta bästa nätet: bli säker och trygg på sociala medier, i chattar och spel

av Maria Dufva, Hedvig, 2020

Den här boken ger tips på hur man minskar risken att råka ut för jobbiga saker eller att du gör något brottsligt. Det är en lättläst version av Värsta bästa nätet, där kriminologen Maria Dufva vänder sig direkt till barnen för att berätta om hur man kan bli mer nätsmart och undvika farliga situationer.