Kunskapsunderlag om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Alla åldras, men har du en funktionsnedsättning påverkas du mer. Inte bara kroppen slits med åren, även kognitiva förmågor försämras. I takt med att kunskapen och vården blir bättre lever vi allt längre. Därför behövs förståelse om hur det är att åldras med intellektuell funktionsnedsättning.

Åldern har sin rätt: om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Svenskt Demenscentrum, 2018

Länge saknade frågor om åldrandet praktisk betydelse för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Få blev så pass gamla att de fick uppleva något som ens var i närheten av en pensionärstillvaro. Man levde sitt liv på institution, isolerad från övriga samhället och under villkor som ingen idag skulle acceptera. Men mycket har hänt under de senaste decennierna vilket ställer nya rav på LSS-personal, anhöriga och andra som möter äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Riksförbundet FUB och Svenskt Demenscentrum har tillsammans tagit fram kunskapsstödet Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning.

Åldern har sin rätt på Demenscentrum.se

Delaktig (även) på äldre dar: åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad

av Ida Kåhlin. - Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, 2015

Delaktighet i alla åldrar är ett av funktionshinderspolitikens centrala mål. Trots detta har att åldras och vara äldre med intellektuell funktionsnedsättning inte uppmärksammats i politiska dokument och riktlinjer kring hur stöd och service ska ges till denna grupp. Ida Kåhlins avhandling belyser och problematiserar åldrande och delaktighet bland äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I fokus står personer som är födda före eller omkring 1960.

Delaktig (även) på äldre dar som pdf