Boktips inför julen

Passa på att låna böcker över julen. Här är tips på nyheter på vårt bibliotek.

Här ser du några av de senaste inköpen på biblioteket:

För barn och unga

Dinosaurien Ty startar sin dag

av Marcus Tallberg och Jill C Faulkner. Tallbergs Förlag, 2022 

Dinosaurien Ty är autistisk. För Ty kan morgnarna vara jobbiga. Kläderna känns inte rätt. Maten känns inte rätt. För många uppgifter samtidigt gör att det blir för svårt att hänga med och Ty blir stressad. Vad behövs för att det ska bli en bra morgon? Är det ens möjligt?

Dinosaurien Ty startar sin dag är andra boken i serien om Ty som har autism. Böckerna ger viktig kunskap – till både barn och vuxna – om autism på ett lättförståeligt sätt genom att man får följa situationer som dyker upp i Tys vardag 

Ångest för alla

av Sandra Ringarp, Marie Tillman. Natur & Kultur, 2022 

Sandra Ringarp är psykolog och Marie Tillman är serietecknare och illustratör. Tillsammans har de skrivit Ångest för alla, en psykoedukativ bok om ångest. Boken vänder sig till läsare från 13 år och upp till unga vuxna. Ångest beskrivs enkelt och rättframt och det förklaras varför nästan alla någon gång drabbas. Genom att bättre förstå sin ångest menar författarna att den kan kännas mindre skrämmande. Boken innehåller hjälpsamma tips och råd för att själv lindra och hantera sin ångest. Många exempel är hämtade från unga, till exempel om ångest för klimatet, den egna kroppen och relationer.

Med fokus på NPF

Med hjärtat i handen och nerverna utanpå: orka livet som npf-förälder

av Ann-Charlotte Runnvik och Anna Floeberg. Norstedts, 2022 

Hur är det att vara förälder till ett barn som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), till exempel adhd eller autism? Författarna som har egna erfarenheter av att ha ett barn med en npf-diagnos delar med sig av sina upplevelser och den ständiga kampen de får föra. Konkreta verktyg ges för att föräldrar lättare ska kunna hantera vardagen och familjelivet. Boken belyser även mötet med olika myndigheter och skolan 

Autism i praktiken

av Torbjörn Engström. Fantasi & fakta, 2022 

En person med autism är som en bil med läckande bensintank. Ingen märker något på bilens prestanda, den åker framåt likt andra bilar. Men bilen stannar mycket tidigare än andra bilar – av brist på bränsle. I motsats till en bil som kan lagas på en verkstad kan man inte ”laga” en autist. I stället måste autisten hitta strategier för att hushålla med krafterna. Autism i praktiken vänder sig till anhöriga och till människor i exempelvis vården och skolan. Boken är fylld med praktiska råd hur du bäst förstår, bemöter och hjälper människor med autism.

Livsberättelser om adhd och autism

redaktör Caroline Jonsson. Gothia 2022 

Boken är skriven på initiativ av Riksförbundet Attention. Tretton utvalda livsberättelser är grunden till boken. Berättelserna handlar om liv med sargad självkänsla, svårigheter med skola och yrkesliv, ofta tillsammans med självmedicinering och problematiska relationer. I de flesta skildringar framgår att diagnosen varit värdefull, även om den kommit sent i livet. Diagnosen har gett möjlighet till förståelse, stöd och behandling, men även inneburit sorg över att inte fått hjälp tidigare. Tillsammans med berättelserna finns fakta och reflektioner skrivna av professionella inom vård och omsorg, om rättigheter och möjligheter till vård och stöd. 

Perspektiv som gör skillnad: meningsskapande samtal i praktiken

av Johan Bysell & Michael Hjerth. Gothia, 2022 

Vilken betydelse har relationen i samtalet? Vilken metod är att föredra? Perspektiv som gör skillnad innehåller såväl fallbeskrivningar som perspektiv i konsten att leda samtal. Ett kapitel ägnas speciellt åt mötet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Boken vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med samtal och möten och kan användas som ett stöd för att få en lyckad samtalsprocess och skapa större trygghet i mötet. Johan Bysell har examen i psykologi och kommunikationsvetenskap. Bokens andra författare, Michael Hjerth, är leg. psykolog med inriktning mot kognitiv psykologi. Han har särskilt arbetat med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utvecklat modeller och verktyg för målgruppen.

Sexualitet för skolpersonal

Sexualitet, samtycke och relationer: de första skolåren

av Ellinor Isfors. – Natur & Kultur, 2022 

Ellinor Isfors är legitimerad psykolog och sexualupplysare. Boken Sexualitet, samtycke och relationer är en introduktion för skolpersonal till att börja diskutera sexualitet, samtycke och relationer även med de yngre skolbarnen. Här finns tips på lekar och övningar att göra med eleverna och även råd hur man kan ta upp barns sexualitet med föräldrarna. Isfors poängterar att man ska erbjuda en öppenhet kring dessa samtalsämnen och guida eleverna rätt och skydda deras integritet utan att framkalla skamkänslor.  Isfors har tidigare skrivit Värt att veta om barns sexualitet och integritet (2021) i serien Förskolepocket.