Barnkonventionen: en kommentar

Barnkonventionen: en kommentar handlar om hur Barnkonventionen ska tolkas. Boken är skriven av Maria Grahn-Farley, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet. Studentlitteratur, 2019.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och är svensk lag från 1 januari 2020. I propositionen anges att tolkningen av konventionen i huvudsak överlämnas till rättstillämpningen. Hur denna tolkning ska ske är komplicerat.

Maria Grahn-Farley, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet och disputerad i barnrätt vid Harvard Law School, har arbetat länge med barnrättskonventionen.

Här presenterar hon en rättsdogmatisk analys av konventionen. Redovisningen ger en tydlig bild av vilka stora svårigheter de som ska tolka konventionen rättsligt ställs inför.​