Listen

Hantera ekonomi - material att ladda ner

Här har vi samlat material att ladda ner som kan användas som stöd för att hantera ekonomi

Filtrering

Bilder på olika mynt och sedlar. Att använda för att förklara

Se mer

Budgetplanering med en kolumn för inkomst, tre kolumner för fasta utgifter och fem kolumner för utgifter man kan påverka. Skrivs ut i A3 och används med sedelbilder.

Se mer

Budgetplanering med en kolumn för inkomst, tre kolumner för fasta utgifter och fem kolumner för utgifter man kan påverka. Skrivs ut i A3 och används med sedelbilder.

Se mer

Budgetplanering. Skrivs ut i A3. Används med sedelbilder för att få överblick över ekonomin.

Se mer

Det här är en html-version av foldern Kort om god man och förvaltare.

Se mer

Kortfattad information om vilken hjälp man kan få av en god man eller förvaltare och om hur man ansöker.

Se mer

Grepp om livet är ett utbildningsmaterial om kognitivt stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det riktar sig främst till personal på daglig verksamhet och boende.

Se mer

Grepp om livet är ett utbildningsmaterial om kognitivt stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det riktar sig främst till personal på daglig verksamhet och boende. Del 2 innehåller formulär.

Se mer

Månadsbudget, med bildsatta utgifter. Skrivs ut i A3 och används med sedelbilder.

Se mer

Månadsbudget att fylla i själv. Skrivs ut i A3 och används med sedelbilder.

Se mer

Bilder på etthundrakronors-sedlar att använda med budgetmallar.

Se mer

Bilder på tusenkronors-sedlar att använda med budgetmallar.

Se mer

Bilder på tjugokronors-sedlar att använda med budgetmallar.

Se mer

Bilder på tvåhundrakronors-sedlar att använda med budgetmallar.

Se mer

Bilder på femtiokronors-sedlar att använda med budgetmallar.

Se mer

Bilder på femhundrakronors-sedlar att använda med budgetmallar.

Se mer

1/1