Budgetplanering, fasta o rörliga utgifter, i färg

2020

Habilitering, Dagliga rutiner, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Hantera ekonomi, Habiliteringens resurscenter

Budgetplanering med en kolumn för inkomst, tre kolumner för fasta utgifter och fem kolumner för utgifter man kan påverka. Skrivs ut i A3 och används med sedelbilder.

En färglagd tabell med en kolumn för inkomst, tre kolumner för fasta utgifter och fem kolumner för utgifter man kan påverka. I kolumnerna sätter man sedelbilder för att få överblick över kostnader jämfört med inkomster.