Månadsbudget med bilder, i färg

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Autism, Adhd/add, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Hantera ekonomi, Habiliteringens resurscenter, Hem och hushåll, Schema

Månadsbudget, med bildsatta utgifter. Skrivs ut i A3 och används med sedelbilder.

En tabell med månader i kolumner och utgifter i rader. Utgifterna är bildsatta och med text. Månaderna är färglagda. I kolumnerna sätter man sedelbilder för att få överblick över sina kostnader över året.