Sedelbilder, 50 kronor

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Hantera ekonomi, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Hem och hushåll, Bildark

Bilder på femtiokronors-sedlar att använda med budgetmallar.

Femtio små bilder på femtiokronors-sedlar, att klippa ut och använda i de olika budgetmallarna.