Budgetplanering, tom

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Dagliga rutiner, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Hantera ekonomi, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Hem och hushåll

Budgetplanering. Skrivs ut i A3. Används med sedelbilder för att få överblick över ekonomin.

En tabell med en kolumn för inkomst och åtta tomma kolumner för utgifter. I kolumnerna sätter man sedelbilder för att få överblick över kostnader jämfört med inkomster.